คุณฮิโรอากิ ทานาเบะ หมดวาระเป็นรองผู้อำนวยการ

คุณฮิโรอากิ ทานาเบะ (มหาวิทยาลัยเกียวโต) ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2010 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2012 รวมเวลา 2 ปี 2 เดือน และ ผู้อำนวยการ ดร. ทาคอุชิ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยงานเป็นระยะเวลา 1 ปี  11 เดือน  ผู้อำนวยการคนใหม่ คุณยามาชิตะ ได้เรื่มทำงานสำนักงานกรุงเทพ เป็นเวลา 3 เดือน  และรองผู้อำนวยการคนใหม่ คุณไดสุเกะ ยามาดะ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้เริ่มรับตำแหน่งต่อในวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

สาส์นจากรองผู้อำนวยการคุณฮิโรอากิ ทานาเบะ

ในช่วงที่เป็นรองผู้อำนวยการ เริ่มมีเรื่องราวมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งมีความต่างจากงานเดิมที่เคยทำ เป็นโอกาสอันดีที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามา หน้าที่หลักคือจัดการดูแลงบประมาณ  การย้ายสำนักงาน  การได้เดินทางไปประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้บ่อยครั้ง  เป็นประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่า

การทำงานในสำนักงานและการทำงานร่วมกับผู้อำนวยการที่เป็นนักวิจัยไปด้วยกัน 2 คน โดยที่รูปแบบงานต่างจากที่เคยทำมา ทำให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาทักษะของตัวเองให้มีความแข็งแกร่งขึ้น

นับเป็นความโชคดีที่ได้ทำงานร่วมกัน 2 คนกับผู้อำนวยการซึ่งเป็นคนมีเหตุผล ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ

ผู้อำนวยการ ดร. ทาเคอุชิ, ผู้อำนวยการคนใหม่ คุณยามาชิตะ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคนไทย , เจ้าหน้าที่ฝึกงานคุณโอซึกิ ตลอดจนทุกๆคนที่สำนักงานใหญ่ หน่วยงานต่างๆที่ได้ติดต่องานร่วมกัน   เจ้าหน้าที่ทุกคนของมหาวิทยาลัยเกียวโต และ JASSO

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและมีค่าเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณภรรยาที่แสนดีคอยเป็นกำลังใจร่วมทุกช์ร่วมสุขตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภรรยาต้องมาใช้ชีวิตในต่างประเทศ

ฮิโรอากิ ทานาเบะ

เดือน มกราคม 2011  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ วช. ในงาน International Forum เข้ารับตำแหน่งได้ครบ 6 เดือน

เดือน สิงหาคม 2012 เจ้าหน้าที่ วช. และ JSPS Bangkok Office  เข้ารับตำแหน่งครบ 2 ปี

1- CCMA day 2 062 4人