ดร. อิเคะจิมา โค มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ

 

วันพฤหัสบดี 20 กันยายน 2012 อดีตผู้อำนวยการ  JSPS สำนักงานกรุงเทพคนที่ 14

รศ. อิเคะจิมา โค จาก Kochi University ได้มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ ครั้งแรกมาเยือนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2011  และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2

ครั้งนี้ ได้ร่วมงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชมงคลในภาคใต้ จุดประสงค์เพื่อทำการสำรวจสภาพระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนหลังจากที่ได้ปลูกไม้โกงกางไปแล้ว เนื่องจากเป็นภารกิจด่วนของทาง Kochi University จึงมีเวลาไม่มากนักในการมาเยือน

 

 รศ. อิเคะจิมา และ ผู้อำนวยการ คุณยามาชิตะ

รศ. อิเคะจิมา และ ผู้อำนวยการ คุณยามาชิตะ