การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลของสำนักงานที่ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร

 

วันพุธที่ 5 กันยายน 2012   ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลของสำนักงานที่ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ได้จัดประชุมที่ร้านอาหารญี่ปุ่น「Mitsumori」

อาคารเสริมมิตร  ชั้น 10 เป็นศูนย์กลางของสำนักงานญี่ปุ่น ดังนี้ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO: Japan Student Service Organization),เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF: Japan Foundation),องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น(JNTO: Japan National Tourism Organization)ได้มีการจัดประชุม Lunch meeting ประจำในวันพุธแรกของทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักงาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

คุณยามาโมโตะ โก ผู้อำนวยการ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

คุณคาซุฮิโระ ฟุคุดะ  ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณอุชิดะ ยูทากะ รองผู้อำนวยการ เจแปนด์ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณฮิราบายาชิ โทโยฟูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณอุชิดะ ยาสึโกะ  ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป วัฒนธรรม (JF)

คุณอามาโนะ อิซุมิ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

ทาคากาคิ ฮิโตมิ รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณโอคุซึ โซ รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณยามาชิตะ คุนิอากิ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

คุณทานาเบะ ฮิโรอากิ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

ประเด็นในการประชุมเริ่มจาก คุณโอคุซึซึ่งถูกส่งมาจาก Odakyu Group มาประจำที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้น  คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ซึ่งได้เคยทำงานกับ UNESCO รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับมรดกโลก และการบูรณาการอย่างยั่งยืน  ในภาพรวมของการประชุมจะให้มีการจัดสัมมนาขึ้นในต้นปี 2013 ภายใต้หัวข้อที่มีความสัมพันธ์กัน ในแง่การท่องเที่ยว การศึกษาที่ยั่งยืน โอกาสในการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในด้านวัฒนธรรม  โดยมี keyword「Japan as Destination」 องค์การต่างๆในอาคารเสริมมิตร ไม่ว่าจะเป็น  JASSO, JF, JNTO ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยกันทั้งสิ้น

 

これ20120905