เปิดการสัมมนา JSPS-NRCT

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2012 ได้มีการจัดสัมมนา JSPS-NRCT Seminar at Research Expo 2012「Advanced research in Japan – ASEAN Economic Community and Disaster Management 」จัดขึ้นที่บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) เป็นเจ้าภาพThailand Research Expo 2012  ได้เริ่มจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2009 ปีนี้งานจัดภายใต้หัวข้อ「Advanced Science and Education in Japan」ทางผู้อำนวยการได้ให้ความร่วมมือเรียนเชิญวิทยากรชั้นแนวหน้าจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมบรรยายในงานนี้

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ได้ไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย 7 หัวข้อที่สำคัญ  และได้เลือกที่จะนำเสนอในหัวข้อดังนี้

1. Research for the Formation of ASEAN Economic Community (AEC)

2. Research for Disaster Management

โดยเรียนเชิญ ดร. ​ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  Center for Southeast Asian Studies , Kyoto Universtiy และ ดร. คาวาซากิ อาคิยูกิ Institute of Industrial Science, the University of Tokyo มาเป็นวิทยากรบรรยายในงาน

ดร. คาวาซากิ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  และมีวิทยากรคนไทยแปลสรุปเป็นภาษาไทยโดยละเอียด

 “Comparing the disaster information gathering behavior of Thai and Japanese during the 2011 Thai Flood and the Tohoku Earthquake and Tsunami disaster”

-Dr. Akiyuki Kawasaki, Associate Professor, International Center for Urban Safety Engineering, Institute of Industrial Sciences, The University of Tokyo

-Dr. Manop Kaewmoracharoen, Assistant Professor, Natural Disasters Research Unit (CENDRU), Civil Engineering Department, Chiang Mai University

เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยได้มีการทำแบบสอบถามสำรวจเกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆในช่วงเกิดภัยพิบัติ โดยเปรียบเทียบเหตุการณ์ในปี 2011 ที่เกิดแผ่นดินไหวและทซึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น และมหาอุทกภัยที่เกิดในไทย  ชาวต่างชาติและคนในประเทศต่างได้รับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งข่าวต่างๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

“ASEAN Community 2015: Real or Imagined?”

-Dr. Pavin Chachavalpongpun, Associate Professor, Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University

ในปี 2015 ประเทศในอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community)อย่างเต็มรูปแบบ

แต่ละประเทศได้เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ ทว่าประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เท่าที่ควรเป็น อาจจะเนื่องจากปัญหาทางการเมือง ทำให้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการอาเซียน ไม่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภายในงานมีผู้เข้าฟังการบรรยายกว่า 50 คน  ในช่วงการบรรยายของ ดร. คาวาซากิ  ได้มีผู้สนใจ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องแหล่งข่าวใดที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ หลังจบการบรรยายของ ดร. ปวินทร์ มีผู้แสดงความคิดเห็นหลากหลายทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน

หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองที่ร้านอาหารไทย นารา ภายในเซ็นทรัล เวิลด์    โดยมี ดร. จินตนาภา โสภณ ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและคณะ พร้อมกับวิทยากรญี่ปุ่นและไทย , JSPS สำนักงานกรุงเทพได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน

สังคมไทยตอนนี้ตื่นตัวเรื่องภัยพิบัติและเรื่องประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ JSPS ต่างส่งเสริมและให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อนำความรู้มาแลกเปลี่ยนและนำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าฟังการบรรยาย การสัมมนาครั้งนี้ถือได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างยิ่ง

JSPS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเช่นนี้ตลอดไป เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม

center K left M left NRCT left P left Top