ได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2012

ได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2012

ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2012 ได้มีการเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขึ้นที่ศูนย์ประชุมและ นิทรรศการ BITEC บางนา JSPS  สำนักงานกรุงเทพได้ร่วมออกบูธด้วย

งานนี้จัดขึ้นโดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นแม่งานหลัก เพื่อนำความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์มาแสดงให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจเข้าชมงานนี้ มีผู้เข้าชมงานเป็นนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทุกๆปีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000,000 คน ในปีนี้มีผู้เข้าชมงานกว่า 1,200,000 คน

ในปีนี้ JSPS ได้จัดทำโปสเตอร์แนะนำมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยพร้อมทั้งองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ได้นำเอกสารด้านการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมาแจกในงาน

หน่วยงานและองค์กรของประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมจัดบูธในงานนี้ด้วย อาทิเช่น JICA, JAXA, JIRCAS, NEDO, NICT, RESTEC

วันพุธที่ 22 สิงหาคม เป็นวันเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานเปิดงาน

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้เยี่ยมชมบูธของแต่ละหน่วยงาน และได้แวะเยี่ยมชมบูธของ JSPS โดยคุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการได้อธิบายถึงหน้าที่และบทบาทขององค์การแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ครั้งนี้ JSPS ได้ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมขององค์การที่ได้จัดขึ้นมา และพร้อมที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ด้านวิชาการต่อผู้ที่สนใจต่อไป

IMG_5294 IMG_5296 zenin コピー ~ IMG_5295