เปิดประชุมรองผู้อำนวยการ JSPS ประจำภาคพื้นเอเชีย

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2012 รองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานปักกิ่งคุณมิตซึโนะ มิทซึรุ ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมที่สำนักงานกรุงเทพ เป็นการประชุมในสำนักงานต่างประเทศ JSPS ในภูมิภาคเอเชีย เป็นครั้งที่ 1

ผู้เข้าร่วมประชุม  มีดังนี้

คุณมิตซึโนะ มิทซึรุ  รองผู้อำนวยการ สำนักงานปักกิ่ง

คุณทานาเบะ ฮิโรอากิ  รองผู้อำนวยการ สำนักงานกรุงเทพฯ

คุณยามาโมโตะ  โก ผู้อำนวยการองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) สำนักงานกรุงเทพฯ (ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)

เดือนมีนาคมปีนี้ ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรป โดยจัดขึ้นที่เมืองสตราสบูร์ก  ประเทศฝรั่งเศส และในเดือนเมษายนของทุกปี มีการจัดประชุมสำหรับผู้อำนวยการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจัดที่สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ในการประชุมว่าด้วยหัวข้อเรื่องสำคัญ 6 หัวข้อ และมีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละสำนักงาน  พร้อมกันนี้มีการพูดคุยเกี่ยวความเป็นไปได้ว่าด้วยความร่วมมือในเอเชียนับจากนี้ไป

การประสานความเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรมในด้านสมาคมศิษย์เก่าของ JSPS ในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยก้าวแรกมีการเรียนเชิญประธานสมาคมศิษย์เก่าจากประเทศจีนเข้าร่วมงานประชุมสามัญของสมาคมศิษย์เก่าแห่งประเทศไทย นอกจากเรื่องสมาคมศิษย์เก่า JSPS ในประเทศจีนแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อให้ประธานสมาคมทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต หัวข้อประเด็นสำคัญมีดังนี้

a)    การดำเนินงาน และกิจกรรมของแต่ละสำนักงาน

b)   ทิศทางของแต่ละสำนักงานในภูมิภาคที่ตั้งอยู่

c)    การกระตุ้นกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า JSPS และการใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์

d)   ความร่วมมือสมาชิกในระดับนานาชาติ (ฝึกอบรม)โครงสร้างในการจัดฝึกอบรม

e)    ความเป็นไปได้ในการร่วมมือของแต่ละสำนักงาน

f)     ข้อเสนอความคิดเห็นไปยังสำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ JSPS มีหน้าที่ติดต่อร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในฐานะสำนักงานในต่างประเทศและวางแผนงานเพื่อที่จะได้บรรลุสู่จุดหมายเดียว รองผู้อำนวยการทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยหารือกันในเรื่องการให้ความสนับสนุนศิษย์เก่า การบริหารงานของสำนักงานควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ด้วยอาณาเขตที่ติดกับภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันประเทศจีนเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งในโลกที่น่าจับตามอง

คุณยามาโมโตะ ผู้อำนวยการองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยทำให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ JSPS สำนักงานกรุงเทพมากขึ้น  ทั้ง JSPS และ JASSO ต่างติดต่อและมีความร่วมมือ รวมถึงการใช้สำนักงานร่วมกัน จากนี้ไปความร่วมมือการบริหารงานด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านเอกสารต่างๆทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนงานต่อไปของ JSPS คือการจัดประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่าแห่งประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  หลังจากทราบผลแล้ว คิดว่าจะมีการจัดประชุมในครั้งที่ 2 ช่วงหน้าร้อนที่เมืองปักกิ่ง

 これDSC01889