ไปเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ JSPS ได้ไปเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ทาง JSPS ได้ไปเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมแรกสำหรับผู้อำนวยการคนใหม่ที่ได้เข้าพบท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เพื่อแนะนำบทบาทและกิจกรรมขององค์การ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงที่สุดในไทย ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจาก JSPS และนักวิจัยไทยได้ร่วมทำงานวิจัยร่วมกับ counterpartจากหน่วยงานของญี่ปุ่นถึง 70% ระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ (ปี 2012 มีจำนวนผลงานวิจัยที่นำส่งเป็นลำดับต้นๆ)

  รองผู้อำนวยการได้เริ่มต้นแนะนำบทบาทหน้าที่ของ JSPS นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับทุนระดับปริญญาเอกจาก JSPS เป็นจำนวนมาก คณาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 69 %  และกว่า 79%ได้ปริญญาเอกจากทุน RONPAKU ของ JSPS  เป็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสนใจ และอนุญาตให้ทาง JSPS ได้จัดสัมมนาเพื่อแนะนำทุนให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นที่มหาวิทยาลัย

 หอพักในมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ถึง 1,000 คน  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ประโยชน์จาก JSPS เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและเทคโนโลยีกับทางญี่ปุ่น

 ก่อนหน้านี้ได้พบกับท่านอธิการบดีในงานเปิดตัวสำนักงานมหาวิทยาลัยคันไซเมื่อวันที่ 25 เมษายน และ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม ได้เข้าร่วมงาน AUN-KU symposium ด้วยกัน

ทาง JSPS สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมขององค์การเช่นนี้ต่อไป

 IMG_2621 みんなIMG_2624