ไปเยือน UNESCO สำนักงานกรุงเทพ อย่างเป็นทางการ

 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2012  เจ้าหน้าที่ JSPS ทุกคนได้ไปเยือน  UNESCO สำนักงานกรุงเทพ อย่างเป็นทางการ

 ผู้อำนวยการ UNESCO Mr. Gwang-Jo Kim เป็นเพื่อนกับคุณยามาชิตะเมื่อสมัยที่ทำงานที่ UNESCO ด้วยกัน  และได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการมาเยือนครั้งนี้

 ปัจจุบันผู้อำนวยการ Kim กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการตัดงบประมาณจากทาง UNESCO ไม่สามารถจ้างพนักงานใหม่ได้ จำนวนโครงการลดลง แต่ยังคงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและดำเนินกิจกรรมในสำนักงานกรุงเทพต่อไป

 รองผู้อำนวยการ JSPS และผู้อำนวยการได้พูดอธิบายถึงหน้าที่และบทบาทองค์การโดยสังเขป เพื่อที่ทั้งสององค์การจะแสวงหาความร่วมมือในแนวทางเดียวกันได้  ในครั้งนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Danny Padilla ESD Coordinator and Liaison Officer ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง Education for Sustainable Development (ESD) โดยตรง

 ทาง JSPS และ UNESCO หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือร่วมกันเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้แก่สังคมสืบไป

IMG_2528 (1) IMG_2532