คุณมาซาคิ มิคิโอะ ผู้ประสานงานอาวุโสจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2012 คุณมาซาคิ มิคิโอะ ผู้ประสานงานอาวุโส จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ

 ครั้งนี้ ได้ไปเยือนประเทศลาว และแวะมาเยือนสำนักงานกรุงเทพก่อนกลับ

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด  มีการนำนักศึกษาในคณะไปต่างประเทศในระยะสั้น  เช่น fast step program เมื่อปีที่แล้วมีนักศึกษา 24 คน ไปประเทศลาว  สิงคโปร์ เป็นเวลา 2 อาทิตย์ , ตุลาคม ในปีนี้ไปฟินแลนด์ 2 อาทิตย์ , กุมภาพันธ์ปีหน้า มีแผนการส่งไปประเทศไทย 2 อาทิตย์  นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศระยะสั้น  ในอนาคตมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระยะยาว และมีการฝึกงานในต่างประเทศ

 นอกจากนั้น มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศจากต่างประเทศ รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คิดว่าบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเรียกตัวไปทำงานที่บริษัทด้วยเมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับมาประเทศไทยแล้ว

 ถึงแม้มีความต้องการตัวนักศึกษาไทยให้ไปทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น แต่มีปัญหาประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากเข้าทำงานไปแล้วเป็นจำนวนมาก  ทางมหาวิทยาลัยเสนอให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน career up เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพหลังจากการจ้างงานไปแล้ว

 ทางสำนักงานเป็นตัวกลางช่วยประสานความร่วมมือเช่นนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้นี้

DSC01854