การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลของสำนักงานที่ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2012   ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลของสำนักงานที่ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ได้จัดประชุมที่ร้านอาหารญี่ปุ่น「Mitsumori」

อาคารเสริมมิตร  ชั้น 10 เป็นศูนย์กลางของสำนักงานญี่ปุ่น ดังนี้ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO: Japan Student Service Organization),เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF: Japan Foundation),องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น(JNTO: Japan National Tourism Organization)ได้มีการจัดประชุม Lunch meeting ประจำในวันพุธแรกของทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักงาน

ในเดือนมิถุนายน JSPS ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่สะดวก คุณฟุคุดะ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม สำหรับคุณยามาชิตะ หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ JSPS แล้วได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละสำนักงาน และได้สร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยเช่นกัน

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

คุณคาซุฮิโระ ฟุคุดะ  ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณ อุชิดะ ยูทากะ รองผู้อำนวยการ เจแปนด์ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณฮิราบายาชิ โทะโยฟุมิ หัวหน้าฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JF)

คุณมัตสึดะ ฮิโรชิ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณอามาโนะ อิซุมิ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

คุณยามาชิตะ คุนิอากิ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

คุณทานาเบะ ฮิโรอากิ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

DSC01850 DSC01851