ดร. ฟุรุอุชิ จากมหาวิทยาลัยคานาซาวะ มาเยือน

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2012 ดร. ฟุรุอุชิ มาซามิ จากมหาวิทยาลัยคานาซาวะ มาเยือน JSPS Bangkok Office

JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้พบกับดร. ฟุรุอุชิ ตอนที่ไปเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว  ในครั้งนี้แวะมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมเกี่ยวกับงานวิจัยในระหว่างที่ได้ไปดูงานที่ Institute of Technology of Cambodia และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก่อนหน้านี้ทาง JSPS สำนักงานกรุงเทพได้ไปเยือน Institute of Technology of Cambodia พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการของ JSPS : JENESYS Program(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths, JASSO : Student Exchange Support Program (Scholarship For Short-Term Visit / Short-Term Stay Program(SS&SV)และโครงการ เอเชีย-แอฟริการภายใต้การให้ทุนของ JSPS ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความร่วมมือมาเป็นปีที่ 24  ในเรื่องการกำหนดเปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมขอทุนการศึกษา มีการทำสัญญาลงนามเกี่ยวกับเรื่องการทนุบำรุงซ่อมแซมปราสาทนครวัด  จากผลการสำรวจสภาพพื้นที่จริงควรจะมีหน่วยงานของภาคเอกชนเข้ามาดูแลจัดการโดยเฉพาะ

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยคานาซาวะได้ตั้งสำนักงานขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในอนาคตมหาวิทยาลัยคานาซาวะกำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งสำนักงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถือได้ว่ามีสำนักงานในไทย  2 แห่ง โดยมีบทบาทในเรื่องความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยคานาซาวะ

 ดร. ฟุรุอุชิ  มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการทำงานระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่าในอนาคตสำนักงานมหาวิทยาลัยคานาซาวะในไทย, และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีการฝึกอบรมงานด้วยกัน ปัจจุบันได้เสนอให้มีการรับผู้เข้าฝึกอบรมพร้อมกับอธิบายรายละเอียดเนื้อหาในการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เป็นผลดีในการจัดฝึกอบรมที่สำนักงาน เป็นโอกาสอันดีที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำภารกิจขององค์การ, การประชุมร่วมกัน ไม่จำกัดเฉพาะในกรุงเทพรวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ยังมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นการแสดงความต้องการของนักวิจัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยในไทยยังมีโอกาสได้เข้าพบกับหน่วยงานระดับแนวหน้าโดยตรงอีกด้วย

มหาวิทยาลัยมีการฝึกอบรมเป็นรูปแบบของทางมหาวิทยาลัย   การเข้าฝึกอบรมใช้งบประมาณน้อยกว่าญี่ปุ่น  อีกทั้งในไทยมีโรงเรียนสอนภาษาเป็นจำนวนมาก  จึงเสนอการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งาน

 เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์และพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานจากสำนักงานแห่งนี้

 ติดต่อสอบถามข้อมูลการฝึกอบรมได้ตามที่อยู่ในเวปไซด์ดังนี้

 これDSC01849