ไปเยือนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 คณะ JSPS สำนักงานกรุงเทพและคุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการคนใหม่ ได้ไปเยือนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)เพื่อแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่

ได้เข้าพบคุณกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในเดือนสิงหาคมของทุกปี

ได้พบกับดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ ที่เพิ่งเสร็จภารกิจดูงานที่เชียงใหม่   และแนะนำให้รู้จักกับผู้อำนวยการคนใหม่  ทาง ดร. พิชัย ได้กล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมาตลอดระยะเวลา 2 ปีในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่สำนักงานกรุงเทพ

ต่อมา ดร. ทาเคอุชิ ได้ไปพบ Dr. Akiyuki Kawasaki, Project Associate Professor ที่สำนักงาน Regional Network Office for Urban Safety (RNUS), University of Tokyo ที่ตั้งอยู่ใน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน  JSPS-NRCR Seminar  วันที่ 26 สิงหาคม 2012 และได้แนะนำให้รู้จักผู้อำนวยการคนใหม่  ในวันที่ 20 สิงหาคม จะมาแนะแนวการเรียนเรื่อง Student Seminar ที่ทาง University of Tokyo เป็นเจ้าภาพจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงเช้าของวันได้สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อเข้าพบเลขาธิการลำดับที่ 1 รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม และคุณฮาเซกาวะ ที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แนะนำคุณยามาชิตะผู้อำนวยการคนใหม่ให้รู้จัก พร้อมกับที่ดร. ทาเคอุชิ แจ้งลาสิ้นสุดวาระครบ 2 ปี ในการปฏิบัติหน้าที่ ของสำนักงานกรุงเทพ

 これDSC01782 これDSC01785 これDSC01786