คุณเอบิฮาระ โทโมะฮารุ จาก Takushoku University มาเยือน สำนักงานกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 คุณเอบิฮาระ โทโมะฮารุ จาก Takushoku University ซึ่งได้เตรียมการจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

ทาง Takushoku University เห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อรับสมัครนักศึกษาและการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแพร่หลายในประเทศไทย ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยกำลังจัดตั้งสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การมาครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในภาคเหนือต่างให้การสนับสนุนด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น แต่ในทางกลับกัน มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือของไทยมีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับประเทศจีน อาทิเช่น อาจารย์หนุ่มสาวไปศึกษาต่อด้านภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยจีน โดยฝ่ายจีนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  Takushoku University มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ JSPSได้แนะนำเกี่ยวกับทุนสนับสนุนในระดับปริญญาเอก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งองค์กรสมาคมศิษย์เก่าสำหรับนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อญี่ปุ่น  สิ่งนี้ถือเป็นภารกิจของทางสำนักงานกรุงเทพด้วยเช่นกัน เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ไม่เฉพาะแต่ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น รวมถึงนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่ ทางรองอธิการบดีได้รับนโยบายใหม่ของอธิการบดีในเดือนพฤศจิกายน

ในฐานะสำนักงานกรุงเทพ การไปเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร , การไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอกิจกรรมในอนาคตอันใกล้นี้