ผศ.ดร. อุชิดะ จากมหาวิทยาลัยโออิตะ มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 ผศ.ดร. อุชิดะ โทโมะฮิสะ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ ได้มาเยือนสำนักงาน JSPS  เป็นการมาเยือนครั้งที่ 4

การมาครั้งนี้มาเป็นวิทยากรในงานประชุมสัมมนาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดขึ้น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2012  สถานที่จัดงานคือ Terminal 21 ภายใต้หัวข้อโรคกระเพาะอาหารและปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็ง รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมา http://www.bumrungrad.com/jp/pyroli

ลงบทความในหนังสือพิมพ์ บางกอกชูโฮ  รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการนำนักวิจัยต่างประเทศมาทำการวิจัยในเอเชียตะวันออกของ JSPS ด้วย

เริ่มแรก ผศ.ดร. อุชิดะ ได้ร่วมในกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ มาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารภูมิภาคเอเชีย และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการนำนักวิจัยต่างประเทศมาทำการวิจัยในเอเชียตะวันออกของ JSPS ร่วมทำการวิจัยกับนักวิจัยรุ่นใหม่  งานวิจัยมีความคืบหน้า ขอขอบคุณโครงการที่ให้ทุนของ JSPS เป็นอย่างยิ่ง

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และ ผศ.ดร. อุชิดะจะมาอยู่ไทยระยะยาวตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ สำหรับโครงการวิจัยนี้

ผู้อำนวยการ ผศ.ดร. อุชิดะ

ผู้อำนวยการ ผศ.ดร. อุชิดะ