ไปเยือน สำนักงาน กรุงเทพ Asia-SEED

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012  เจ้าหน้าที่ JSPS ไปเยือนสำนักงานกรุงเทพ Asia-SEED

ตั้งแต่เดือนเมษายน ทาง JSPS ได้รับคุณโอซึกิจาก  Tokyo University of Agriculture and Technology เข้ามาฝึกงานที่ JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้เข้าพบ ดร. เออิชิ คาวาอิ ผู้อำนวยการ  Asia-SEED และเป็นศาสตราจารย์พิเศษของ Tokyo University of Agriculture and Technology

แต่เดิม Asia-SEED มาจาก 「Japan Indonesia Science and Technology Forum」กิจกรรมแต่แรกที่ได้เริ่มต้น คือการที่ทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้ส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ  ในปี 1999 Asia-SEED ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย

ภาพรวมกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการการสำรวจ , ส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติ, โครงการวิจัยระยะสั้น, โครงการเตรียมการศึกษากับต่างประเทศ, โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยในเอเชีย, ส่งเสริมการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชีย, จัดสัมมนางานวิจัย, การร่วมวิจัยและแลกเปลี่ยนการวิจัย เป็นต้น  ร่วมกับสำนักงานในกรุงเทพ จาการ์ต้า, กัวลาลัมเปอร์, โฮจิมินท์, รวมทั้งสำนักงานที่โตเกียว

คุณเคนจิ โคจิมา ผู้อำนวยการและ เลขาธิการ, Professional’s Network in Advanced Instrumentation Society (PAI-Net) ได้ร่วมในการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งได้อธิบายรายละเอียดอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการทำงานอุปกรณ์ของ PAI-Net ซึ่งมีคุณสมบัติในการตรวจสอบและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในการควบคุมการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ในญี่ปุ่นมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรราว 300 คน ในไทยมีมากกว่า 10 คน

ภารกิจของ PAI-Net ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือซึ่งได้ร่วมทำสัญญากับญี่ปุ่นโดยอยู่ภายใต้โครงการ ODA (Official Development Assistance) ในหลายกรณี ต้องมีการฝึกฝนงานอย่างละเอียดเพื่อที่กลับมาทำงานในไทยหรือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเชี่ยวชาญ บางกรณีไม่มีใครสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ ดังนั้นทาง PAI-Net จึงร่วมมือกับทาง Asia-SEED เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในจุดนี้

บรรยากาศในสำนักงาน  พื้นที่สำนักงานร่วมกันของ Asia-SEED และมหาวิทยาลัยเคโอ

ด้านซ้ายมือ คุณโอซึกิ เจ้าหน้าที่ฝึกงาน, คุณเซกิยามะ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว, คุณโคจิมา, ดร. คาวาอิ, ผู้อำนวยการและคณะ

แผนที่สำนักงานกรุงเทพ Tokyo University of Agriculture and Technology

これDSC01625