สำรวจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) หลังน้ำท่วม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 สมาชิก JSPS ทุกคน ไปสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  รังสิต เพื่อสำรวจ หลังจากเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม

เมื่อเดือนตุลาคม 2011 ประเทศไทยเผชิญวิกฤตน้ำท่วมอย่างรุนแรง (ใจกลางเมืองหลวงไม่เกิดความเสียหาย) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทำให้ห้องทำงานอาจารย์, หอพักนักศึกษา, ห้องสมุด , อาคารเรียน ชั้น 1 ไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องทำงานปิดตัวเป็นระยะเวลาหลายเดือน ต่อมาได้อาศัยสถานที่มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด หัวหินเป็นที่ทำการเรียนการสอน ชั่วคราว

ถึงแม้ว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติ  แต่สภาพห้องเรียนยังซ่อมแซมไม่เสร็จสมบูรณ์มีซากโครงเหล็กและเพดานเปิดอยู่ คาดว่าการซ่อมแซมจะเสร็จสมบูรณ์ได้ในเร็ววันนี้

ผู้อำนวยการและทุกคน (ตรงกลาง คุณเซกิยามะ ผู้ช่วยจากมหาวิทยาลัยโตเกียว

ร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วม

ชั้น 1 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 DSC01614