จัด JSPS-NRCT Seminar ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2012 ได้มีการเปิดการประชุมสัมมนา  JSPS-NRCT Seminar  โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง “Anthropogenic Greenhouse Gases Observation from satellite observation and in-situ Measurements”มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา 80 คน

ได้มีการจัดประชุมสัมมนาในวันแรก  ในวันที่ 2 ได้เดินทางไปปราสาทหินพิมาย และในวันที่ 3 ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ตัวอย่างของก๊าซมีเทนใน

จังหวัดขอนแก่นเพื่อทำการทดลอง โดยมีศาสตราจารย์จากญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน ร่วมในงานครั้งนี้

-Prof. Dr. Sachiko Hayashida
Department of Information and Computer Science (ICS), Nara Women’s University (NWU)

-Assoc. Prof. Dr. Ryoichi Imasu
Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI), University of Tokyo (UT)

-Asst. Prof. Dr. Akiko Ono
Department of Information and Computer Science (ICS), Nara Women’s University (NWU)

-Asst. Prof. Dr. Ayako Sekiyama
Institute of Industrial Science (IIS), University of Tokyo (UT)

รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์
ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.กฤตพล สมมาตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ท่าน โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร. อนันต์ พลธานี กล่าวเปิดงาน และท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ดร. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ได้ฝากข้อความแสดงความยินดีในงานนี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม

ระหว่างวันที่ 2,3 ได้ทำการสำรวจพื้นที่ตัวอย่าง นำโดย  Dr. Hayashida , Dr. Ono จาก NWU พร้อมทั้งผู้ช่วยนักศึกษาปริญญาโท ปี 2 Ms. Ichigawa ได้ทำการบรรจุตัวอย่างอากาศได้ 4 ครั้ง  จากบริเวณปราสาทหินพิมาย 3 แห่ง   และทำการบรรจุตัวอย่างอากาศ 4 ครั้ง จากบริเวณรอบๆขอนแก่น 4 แห่ง  และมีผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

Dr. Hayashida เป็นตัวแทนของ Department of Information and Computer Science (ICS), Nara Women’s University (NWU) ได้ทุนทำการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่อง(The Environment Research and Technology Development Fund (ERTDF) FY2012-2014)ได้ทำการสำรวจตัวอย่างงานวิจัยในเรื่อง “Characterization and Quantification of global methane emissions by utilizing GOSAT and other satellite sensors”(GOSAT : Greenhouse Gases Observing Satelliteโดยนำข้อมูลจากตัวอย่างอากาศในพื้นที่ต่างๆ )”เพื่อหาค่าและคำนวนการปล่อยก๊าซมีเทนในพื้นที่ตัวอย่างนั้น

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้นมาภายใต้ชื่อ Green Network of Excellence(GRENE Dr. Imasu เป็นตัวแทนวิจัยทางด้านนี้โดยเฉพาะ  ครั้งนี้มาเพื่อทำรายการเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานนี้

JSPS-NRCT Seminar ครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นในช่วงที่ ดร. ทาเคอุชิ เป็นผู้อำนวยการของ JSPS  สำนักงานกรุงเทพ ครั้งที่ผ่านมาจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2009 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายชื่อการสัมมนา 2nd JSPS International Forum: Roles of Universities in Community/Regional Developmentเนื้อหาการสัมนามี 2 หัวข้อ เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยและความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม, การสนับสนุนสังคมในภูมิภาค

ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทาง JSPS Bangkok Office ได้ไปเยือน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอย่างเป็นทางการ โดยเข้าพบกับรองอธิการบดีฝ่ายงานวิจัย นอกจากนี้ยังไปเยือนมหาวิทยาลัยของภูมิภาคต่างๆด้วยเช่นกันซึ่งคุณภาพด้านงานวิจัยไม่เป็นรองมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้เข้าฟังเป็นจำนวนกว่า 70 คน  การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนโครงการวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่น อาทิเช่น Environment Research & Technology Development Fund (ERTDF) , Green Network of Excellence (GRENE) เพื่อให้ความรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจของมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้แล้ว ถือได้ว่าเป็นการมาเยือนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการพร้อมกับได้แนะนำภารกิจขององค์การอีกด้วย  เป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งของสำนักงานกรุงเทพที่ได้สามารถส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่สนใจในไทยเพิ่มขึ้น

สามารถดาวโหลดเอกสารได้โดยคลิกที่หัวข้อการบรรยายข้างล่างนี้

Greenhouse gas measurements from space using a infrared sounder aboard Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT)
-Dr. Ryoichi Imasu, Associate Professor, Atmospheric and Ocean Research Institute, University of Tokyo

Characteristics of methane concentration over Monsoon Asia: Insight from satellite observations
-Dr. Sachiko Hayashida, Professor, Department of Information and Computer Science (ICS), Nara Women’s University (NWU)

Sulfate mitigating methane in paddy field soils and impact of biochar and rice straw use in rice cultivation on methane emission
-Dr. Patcharee Saenjan, Associate Professor, Land Resource and Environment Section, Department of Plant Science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture, KKU

Methane emission from different vegetation types
-Dr. Akiko Ono, Assistant Professor, ICS, NWU

Methane measurement and mutigation in Tropical livestock
-Dr. Kritapon Sommart, Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, KKU

Review of Global Fire Emissions Database (GFED) and estimation model of carbon emission from biomass burning
-Dr. Ayako Sekiyama, Assistant Professor, Institute of Industrial Science, UT

Estimation model of carbon emission from biomass burning
-Dr. Wataru Takeuchi, Associate Professor, IIS, UT

Anon Dinner Top venue