คุณอาเบะ กรรมการบริหาร-รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอคายามะ มาเยือน

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 มหาวิทยาลัยโอคายามะ นำโดย คุณอาเบะ ฮิโรฟุมิ กรรมการบริหาร-รองอธิการบดี , คุณโอกาวะ ฮิเดกิ  ฝ่ายงานแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ รศ. โยชิดะ ฮิโรมิ  ได้มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

การมาครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า Re-Inventing Japan Project เริ่มต้นเดือนมิถุนายน  มีการเปิดรับสมัครจากทางมหาวิทยาลัยฝ่ายไทย และแวะมา JSPS เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

มหาวิทยาลัยโอคายามะได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียน 5  เทอม ที่ HUE University ; Vietnam , Universitas Gadjah Mada; Indonesia , University of Malaya ; Malaysia, ส่วนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งมีความร่วมมือกับ Asean University Network

นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันแล้ว  ในไทยมีสำนักงานตัวแทนจากสถาบันญี่ปุ่นมาจัดตั้งสำนักงานขึ้น และมีศูนย์วิจัยนานาชาติ  ทางมหาวิทยาลัยเห็นถึงศักยภาพด้านกิจกรรมกับต่างประเทศ พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนที่จะมีการจัดตั้งสำนักงานขึ้นมา  JSPS ได้อธิบายเรื่องการรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology เข้ามาฝึกงานที่นี่ด้วย

ในฐานะศูนย์กลางในไทย จะพยายามให้การสนับสนุนและสร้างผลงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ด้านซ้าย ดร.โอกาวะ , รองผู้อำนวยการ, คุณอาเบะ กรรมการบริหาร-รองอธิการบดี, รศ. โยชิดะ

ด้านซ้าย ดร.โอกาวะ , รองผู้อำนวยการ, คุณอาเบะ กรรมการบริหาร-รองอธิการบดี, รศ. โยชิดะ