เปิดประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2012 JSPS  ได้จัดประชุมสัมมนาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ「JSPS Workshop on blue, green and brown carbon monitoring by integrating geo-spatial technology and in-situ measurements」

ผศ. ดร. อัญชนา ประเทพ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทาง JSPS มาจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง Remote Sensing

หัวข้อการประชุมทั้ง 3 หัวได้แก่เรื่อง Blue carbon , Green carbon , Brown carbon มีวิทยากรมาบรรยายดังนี้ ผศ. ดร. อัญชนา , Dr. Kyaw Sann Oo , Institute of Industrial Science , University of Tokyo,  ดร. วาตารุ ทาเคอุชิ , Institute of Industrial Science , University of Tokyo และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ

รายละเอียดของหัวข้อมีดังนี้ สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดาวโหลด

A Rapid Response Assessment – Blue Carbon of UNEP, FAO, IUCN and CSIC
-Dr. Kyaw Sann Oo, Postdoctoral Researcher, IIS, The University of Tokyo (UT)

Preliminary Studies in Seaweed and Seagrass as a Carbon Sink; Blue Carbon, Management and Conservation in Thailand
-Dr. Anchana Prathep, Assistant Professor, Faculty of Science, PSU

Recent geo-spatial technologies for green and brown carbon monitoring
-Dr. Wataru Takeuchi, Associate Professor, IIS, UT / Director, JSPS Bangkok Office

Demonstration of GPS photo database retrieval system by iPhone
-Dr. Kyaw Sann Oo, Postdoctoral Researcher, IIS, UT

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากคณะวิทยาศาสตร์มีจำนวน 20 คน   มีผู้ให้ความสนใจทำการซัก-ถามตลอดการประชุมสัมมนา การประชุมสัมมนาครั้งนี้ถือว่าให้ประโยชน์ต่อนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ มหาวิทยาลัยของภูมิภาคมีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในเมืองเช่นเดียวกัน

JSPS ยังยืนหยัดให้เกิดความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้ต่อไปเพื่อแนะนำกิจกรรมและบทบาทองค์การให้เป็นที่รู้จัก

  1. Dr. Oo
  2. ผศ. ดร. อัญชนา
  3. ผู้อำนวยการ
  4. บรรยากาศระหว่างการ ซักถามข้อสงสัย
  5. ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

 

1 2