พิธีเปิดสำนักงานมหาวิทยาลัยคันไซ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 ได้มีพิธีเปิดสำนักงานมหาวิทยาลัยคันไซ กรุงเทพฯ พิธีเปิดจัดขึ้นที่ศูนย์บริการงานวิจัยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาคารจุฬาพัฒน์ 11(PPC: The Petroleum and Petrochemical College)

โดยมีอธิการบดีของทั้ง  2  มหาวิทยาลัยร่วมเปิดงาน และมีเจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่น ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยคันไซ และศิษย์เก่าPPC ร่วมพิธีเปิดงานรวม 40 ท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่คนไทย เจ้าหน้าที่ฝึกงาน 3 คน

การก่อตั้งสำนักงานมหาวิทยาลัยคันไซ กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้​านการเรียนการสอน การวิจัย ความรู้ทางด้านภาษา และการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งสำนักงานมหาวิทยาลัย​คันไซ กรุงเทพ แห่งนี้ ยังเป็นศูนย์กลางของมหาวิทย​าลัยคันไซในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

มหาวิทยาลัยคันไซ สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์บรการงานวิจัยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเลียมเคมี อาคารจุฬาพัฒน์ 11 ชั้น 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและเป็นนักวิจัยของ PPC ประจำที่สำนักงานกรุงเทพ 1 คน และใช้ Skype ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยคันไซ สำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น  สามารถให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคันไซ

ทางสำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ ได้รวบรวมและจัดทำโปสเตอร์แนะนำสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีสำนักงานในไทย

DSC00582-2

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดสำนักงานใหม่ ด้านซ้าย ผศ.ดร.ปมทองมาลากุล ณ อยุธยา คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ศาสตราจารย์ ดร. ฮารุชิเงะ คูสุมิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคันไซ รศ.ดร. รัตนา รุจิรวนิช อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC00585-2
งานเลี้ยงเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ด้านซ้าย คุณฮากิฮาระ ทาคาชิ ผู้อำนวยการ JASSO ผศ.ดร.ปมทองมาลากุล ณ อยุธยา คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอุเอชิมะ ชินอิจิ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคันไซ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณทาวาระ โกจิ เลขาธิการ สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รองผู้อำนวยการ JSPS