Dr. Indra P. Tiwari มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012  Dr. Indra P. Tiwari อาจารย์ประจำคณะพัมฯสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ

Dr. Indra จบปริญญาเอกจากประเทศเนปาล และเคยทำงานเป็นอาจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ทุนวิจัยจาก JSPS ไปทำการวิจัยในปี 2001-2003 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว (Tokyo Institute of Technology)

ดร.มาลี เอื้อภราดร หัวหน้ากลุ่มโลจิสติกส์การขนส่ง ( สนข. ) กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเหรัญญิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS (JAFT) ได้เป็นผู้แนะนำ Dr. Indra ให้แก่ผู้อำนวยการ  Dr. Indra ได้ร่วมในงานมอบเหรียญรางวัล RONPAKU และงานประชุมสามัญของสมาคมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012 ที่ผ่านมา

การมาเยือนในครั้งนี้มีเพื่อเชิญชวน JSPS ให้ไปแนะนำตัวที่ประเทศเนปาล  ซึ่งหน่วยงานรัฐของเนปาล เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Council of Science and Technology(CST)) กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแลของ University Grant Commission(UGC) นอกจากนี้ยังมี สภาวิจัยด้านการเกษตรAgricultural Research Council(ARC)ซึ่งให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง UGC มีอิทธิพลต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง โครงสร้างโดยรวมคล้ายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศศรีลังกา

มหาวิทยาลัยในประเทศเนปาลได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1959 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรัฐมีทั้งสิ้น 5 แห่งดังนี้

Tribhuvan University(มหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรก ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาลำดับต้นๆ))

Kathmandu University(เป็นมหาวิทยาลัยค่อนข้างใหม่  เป็นลำดับต้นๆในประเทศ)

Pokhara University

Purbanchal University

Mahendra Sanskrit University

ในมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมา  มหาวิทยาลัย Tribhuvan และ มหาวิทยาลัย Kathmandu มีสอนถึงระดับปริญญาเอก

อัตราการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในวัยที่เหมาะสมมีแค่ 30 เปอร์เซ็นต์ ค่าเทอมต่อเดือนเพียงแค่ 8 ดอลล่าร์ เมื่อเทียบดูแล้วเป็นอัตราค่อนข้างต่ำ

ในอดีตนักศึกษาจำนวนมากในระดับอุดมศึกษาได้รับการศึกษาจากประเทศอินเดีย  ในปัจจุบันเนปาลยังมีศักยภาพทางการศึกษาไม่น้อยไปกว่าอินเดีย ไม่ว่าเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับการวิจัย  JSPS เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาของเนปาล โอกาสด้านการวิจัยมีความเป็นไปได้สูง  มีการกำหนดแผนการกลางเดือนมิถุนายนนี้

ขั้นตอนดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจาก National Planning Commission ซึ่งเป็นการภายใน  ทาง Dr. Indra เป็นผู้ประสานความร่วมมือในการติดต่อและแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ

ด้านซ้าย รองผู้อำนวยการ Dr. Indra ผู้อำนวยการ

ด้านซ้าย รองผู้อำนวยการ Dr. Indra ผู้อำนวยการ