เปิดประชุมแนะนำสำนักงานแห่งใหม่

วันพุธที่ 11 เมษายน 2012  ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงาน กรุงเทพ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อแนะนำสำนักงานแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2010 ทาง JSPS สำนักงานใหญ่ได้จัดประชุมใหญ่และมีมติให้ย้ายสำนักงานกรุงเทพ ตามนโยบายที่สำนักงานใหญ่ได้ดำเนินการไว้ ได้ทำการย้ายสำนักงานวันที่ 17 มีนาคม 2012  และเริ่มเข้าทำการใช้สำนักงานร่วมกับJapan Student Service Organization(JASSO) ในวันที่ 19 มีนาคม เป็นต้นไป และได้เรียนเชิญองค์การที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในกรุงเทพ ร่วมเข้าประชุมเปิดสำนักงานใหม่แห่งนี้ โดยเชิญคุณเฮลูกา ทาบูชิ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย JSPS สำนักงานใหญ่เป็นตัวแทนมาร่วมงานนี้

มีผู้เข้าร่วมงานจากองค์การต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน รายละเอียดดังนี้

คุณมิซุโมโตะ ชินอิจิ   ผู้อำนวยการ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

คุณฮาเซกาวะ เท็ตซึโอะ เลขาธิการลำดับที่ 1  Embassy of Japan in Thailand(JE)

คุณอุชิดะ ฮิโรชิ  ผู้อำนวยการ  Japan Foundation(JF)

คุณทานากะ อะคิฮิสะ  รองผู้อำนวยการ Japan International Cooperation Agency(JICA)

คุณมัตซึดะ ฮิโรชิ  ผู้อำนวยการ Japan National Tourism Organization(JNTO)

รศ.โคบายาชิ ซาโตรุ   Center for South East Asia Studies Kyoto University(KU)

ดร. เซกิ ทัตซึจิ ผู้อำนวยการ Bangkok Center for Education and Research Osaka University   (OU)

คุณคาวาอิ เออิชิ ผู้อำนวยการ Tokyo University of Agriculture and Technology  Bangkok office

รศ. คาวาซากิ อะคิยูกิ  International Center for Urban Safety Engineering, Institute of Industrial Science, University of Tokyo(UT)

*รายละเอียดการประชุมดังนี้*

ผู้อำนวยการได้กล่าวเปิดการประชุม  และคุณฮาเซกาวะ ได้กล่าวคำอวยพรแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การญี่ปุ่นอื่นๆเช่น JF และ JNTO  รวมถึง JSPS และ JASSO สำนักงานตั้งอยู่เดียวกัน ทำให้เป็นจุดศูนย์รวมความร่วมมือขององค์การญี่ปุ่น และยังเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลของแต่ละองค์การอีกด้วย

ในฐานะตัวแทนจาก JSPS สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น คุณทาบุชิ เฮรุกะ เป็นตัวแทนกล่าวถึงบทบาทหน้าที่โดยรวมและประวัติความเป็นมาของ JSPS ต่อเอเชีย และแผนงานในภายหน้า โดยได้นำเสนอผ่านพรีเซ็นเทชั่นที่ได้เตรียมไว้

*สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้*

ผู้อำนวยการได้แนะนำรายละเอียดเนื้อหาของเวปไซด์และบทบาทของสำนักงานกรุงเทพ ผ่านเครื่องฉายภาพสไลด์  พร้อมแสดงผลงานที่ผ่านมา 1 ปี เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆที่ได้เข้าร่วม การรวบรวมจัดทำโปสเตอร์มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เป็นต้น

แม้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็ตามที  แต่ JSPS พยายามพัฒนาบทบาทขององค์การให้เข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นตามโอกาสอันควร

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต่างแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน และได้พาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ตั้งแต่ทางเข้าสำนักงาน  ดร. เซกิได้กล่าวถึงความยากลำบากในการรักษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศให้คงอยู่ต่อไปได้ และได้เสนอแนะให้ JSPS ได้แสดงบทบาทเชื่อมความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับ JSPS San Francisco Office ได้จัดตั้งเป็น JUNBA (Japanese University Network in the Bay Area)

ผู้ร่วมประชุมท่านอื่นได้แสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณความต้องการที่แตกต่างกันสาขาธรรมชาติวิทยาและสาขามนุษย์ศาสตร์ของทุน RONPAKU ซึ่งยังคงมีผู้สนใจในทุนนี้อยู่มาก

มีผู้แสดงความเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเหมือนถูกทิ้งอยู่ท่ามกลางประเทศอาเซียน ประเทศอื่นต่างก้าวหน้าไปถึงระดับ Joint Degree  และ Double Degree  ทางญี่ปุ่นควรจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฑูตพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังที่สถานฑูต อเมริกา และประเทศในยุโรปเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ทราบ นอกจากนี้ควรมีการเปลี่ยนนโยบายการฑูตด้านการศึกษาจากการให้ความช่วยเหลือเอเชีย มาเป็นรูปแบบ ให้และรับ  ลำดับถัดไปคือได้รับการช่วยจากเอเชีย

JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการระบุสาขานักวิจัยให้เหมาะสมกับความต้องการจากมหาวิทยาลัยในไทยโดยรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่วางแผนจะไปเยือน

แม้ว่ามีองค์การญี่ปุ่นหลายแห่งในประเทศไทย แต่โอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่หลากหลายเช่นครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

JSPS สำนักงานกรุงเทพ จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ในเครือข่ายและใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไป

1ด้านหน้าซ้ายมือ นักวิจัย : ดร. คาวาอิ , คุณเฮรุกะ, ดร. เซกิ, คุณฮาเซกาวะ, ด้านหลังซ้ายมือ รองผู้อำนวยการ, ดร.คาวาซากิ , คุณมิตซึโมโตะ, คุณทานากะ, ดร.โคบายาชิ , คุณมัตซึดะ, คุณอุชิดะ , ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่

2คุณเฮรุกะขณะกำลังแสดงพรีเซ็นเทชั่น

3คุณฮาเซะกาวะ เลขาธิการ สถานฑูตได้กล่าวแสดงความยินดี

4ส่วนทางเดินได้ติดโปสเตอร์แสดงรายละเอียดมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

5ผู้อำนวยการแนะนำห้องสำหรับค้นคว้าข้อมูล

6ขณะกำลังประชุมในงาน

コピー (2) ~ DSC00554

コピー ~ DSC00552