ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายและคณะ Nihon University มาเยือน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายและคณะ Nihon University มาเยือน

 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2012  มหาวิทยาลัย  Nihon University นำโดย คุณฮิโระโอกะ ทัตซึโระผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและแลกเปลี่ยนการศึกษาต่างประเทศ คุณคุริบายาชิ   เคนตะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวกัน มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

ก่อนหน้าได้เข้าร่วมเปิดงาน  Asia Pacific Association for International Education 2012 (APAIE 2012) ครั้งที่ 7 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดงาน

 Nihon University มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ มีความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  เป็นต้น ด้วยความร่วมมือในลักษณะนี้ต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย

 ทาง JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้แนะนำถึงกิจกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในไทย และสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรับอาจารย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และเพื่อยกระดับการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอาเซียน ตามประชาคมอาเซียน ปี 2015 ทางมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ที่มีสำนักงานในไทยได้ตั้งเป้าหมายในการทำกิจกรรมในไทยเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่

ความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการหรือในระดับงานวิจัยกับประเทศไทยในลักษณะที่มีสำนักงานในเมืองไทย เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไปภายภาคหน้า

 จากซ้าย รองผู้อำนวยการ คุณฮิโระโอกะ ผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายการศึกษาฯ คุณคุริบายาชิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานการศึกษาฯ

DSC02349-1-400x295