ย้ายสำนักงาน JSPS

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2012 ได้มีการย้ายสำนักงานจากอาคารเสริมมิตรเดิม มายังอาคารใหญ่เสริมมิตร ชั้น 10 สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่ชั้น 10 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  Japan Foundation (JF), Japan National Tourism Organization (JNTO) รวมไปถึงห้องสมุดและห้องเรียน และยังมีสำนักงานของ Japan Student Service Organization (JASSO) อีกด้วย

การย้ายสำนักงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2010 ซึ่งนโยบาย2 ข้อดังนี้ ①ย้ายสำนักงาน  ②พร้อมทั้งใช้พื้นที่สำนักงานร่วมกันกับ JASSO

สำนักงานแห่งใหม่ JSPS และ JASSO มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน สำหรับให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับทุนการวิจัย และมีห้องประชุมแยกส่วนจากสำนักงาน  เพื่อให้การบริการด้านข้อมูลการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทุกคนสามารถใช้บริการที่สำนักงานใหม่แห่งนี้

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น  สำนักงานกรุงเทพ ( JSPS Bangkok Office)

1016/1, 10th floor, Serm-mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21, Bangkok 10110, Thailand
tel +66-2-661-6533
fax +66-2-661-6535
http://jsps-th.org/

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น  (JASSO Bangkok Office)
10F Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110
tel +66-2-661-7057
fax +66-2-661-7058 (EX.14)

ประตูทางเข้าสำนักงานแห่งใหม่

ป้ายสำนักงานทั้ง 2 แห่ง

DSC02347 DSC02345