Japan Science and Technology Agency (JST) เข้าพบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)

Japan Science and Technology Agency (JST) เข้าพบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2012  JST นำโดย ดร.โท โค ฝ่ายภารกิจการศึกษาต่างประเทศ และ คุณมาซาฮิโตะ ยาโนะ ฝ่ายประสานงาน ระดับอาวุโสได้มาประเทศไทย

จุดประสงค์เพื่อทำการแนะนำทุนการศึกษาวิจัยโครงการใหม่ให้แก่ทางวช.ได้ทราบ E-ASIA Joint Research Program (E-ASIA JRP) ได้เข้าประชุมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ JSPS ได้ทำนัดหมายเพื่อให้ทาง JST แนะนำรายละเอียดทุนการศึกษาวิจัยโครงการใหม่ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) รับทราบข้อมูลดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมจาก วช. ดังนี้ คุณพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์ ผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศ, คุณแสวง จงสุจริตธรรม หัวหน้าฝ่าย เอเชีย-แอฟริกา , คุณภาวณี นาคะดี , และคุณ อาภา เนตรประไพ

รายละเอียดโครงการ E-Asia JPR  ไม่ใช่ในเฉพาะแต่ในเอเชียแต่ยังรวมถึง อเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆด้วย จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการวิจัยร่วมกัน  ทางสวทช.ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

JST ต้องการสร้างความร่วมมือไม่เฉพาะจากภาครัฐบาล เช่น สวทช. เท่านั้นแต่รวมไปถึงภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในไทย วช.แต่เดิมได้มีความร่วมมือกับ JSPS ภายใต้โครงการ ASIAHORCs จนถึงปัจจุบัน และทาง JST หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางวช. จะนำโครงการ E-Asia JPR ไปพิจารณาต่อไป

ผู้อำนวยการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ในด้านงานวิจัยกับ JST สำนักงานสิงคโปร์ในอนาคตอันใกล้นี้

これDSC02276