งานที่ประเทศสิงคโปร์ ในการประชุม APRSAF-1

ตั้งแต่วันที่ 5-11 ธันวาคม 2011 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์  ในช่วงวันที่6-9 ธันวาคม ร่วมในงานเปิดประชุม APRSAF-18(The 18th Session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum)จัดขึ้นที่ Marina Mandarin Singapore  ประเทศญี่ปุ่นมีการเปิดให้ทุนแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสำรวจอวกาศของแต่ละประเทศเพื่อพัฒนาการวิจัยได้มาร่วมงานนี้ด้วย

The Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 เพื่อพัฒนากิจกรรมทางด้านอวกาศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาครัฐ เอกชน อาทิเช่น  องค์การสหประชาชาติ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ในแต่ละประเทศ ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 17 ในปี 1993 เป็นต้นมา ในการประชุมครั้งที่ 18 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Singapore Space and Technology Association (SSTA) , Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) , National University of Singapore (NUS), The Ministry of Education Culture Sports  Science and Technology (MEXT) , Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

นอกจากสิงคโปร์ และญี่ปุ่นแล้ว ยังมีประเทศออสเตรเลีย อินเดีย คาซัคสถาน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม ตัวแทนองค์กรของอเมริกา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มASEAN องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ผู้อำนวยการได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 2 เหตุผลด้วยกัน

1.ปัจจุบัน โปรแกรม A-Core ของ JSPS ไม่ครอบคลุมถึงหัวข้อการวิจัยด้านอวกาศ จึงต้องการขยายและเพิ่มความหลากหลายของทุนในภูมิภาคเอเชีย 2. ในปี 2012 ได้เปลี่ยนชื่อจาก  A- Core เป็น Core-to-Core (Advanced Research Networks) ในสาขานี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในระดับโลก 2.2 นอกจากนี้ภายใต้กรอบประชุมในการประชุมAsia-Pacific มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนการวิจัยนอกเหนือไปจากเอเชียด้วยกันได้

ในการประชุมวันสุดท้าย ได้มีการสรุปรายงานของคณะกรรมการจากMr. Kwoh Leong Keong ผู้อำนวยการ ( Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) ซึ่งเป็น Co-Chair , ทาง National University of Singapore (NUS) ได้ประกาศว่าอาจจะใช้เงินทุนสนับสนุนจาก  Asian Development Bank (ADB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง JSPS ด้วย

คาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครในอนาคตอันใกล้

การประชุม  APRSAF-19 ในปีหน้าจะจัดขึ้นที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย

  1. บรรยากาศในงานประชุม
  2. บรรยายกาศในงานประชุม
  3. ถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมงาน
  4. ประกาศชื่อ JSPS ซึ่งให้ทุนสนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  Mr. Kwoh Leong Keong, Director, CRISP, NUS

DSC01884 DSC01885 DSC01888