ดูงานที่สิงคโปร์ 2 ไปเยือน Japan Science and Technology Agency (JST) & RIKEN

ระหว่างการไปดูงานช่วงวันที่ 5-11 ธันวาคม 2011 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้ไปเยือนสำนักงาน Japan Science and Technology Agency (JST) และ RIKEN ประเทศสิงคโปร์

คุณอัตซึยะ ยามาชิตะ ผู้อำนวยการ JST สำนักงานสิงคโปร์รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อธิบายและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการ์ณงานวิจัย  เป็นต้นว่า ประเทศในเอเชียได้เลือกทุน JSPS หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ทุนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว ได้ย้ายกลับมาเป็นนักวิจัยที่สิงคโปร์เพิ่มขึ้น  เรื่องดังกล่าวได้พูดกันปากต่อปาก เกี่ยวกับนักวิจัยแต่ละประเทศที่ได้มาเยือนสิงคโปร์หรือมาอยู่ที่สิงคโปร์ ส่งผลให้มีผู้สนใจสมัครขอทุน JSPS

ก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าสิงคโปร์ก้าวหน้าทั้งในวงการอุตสาหกรรมและทางด้านวิจัย พร้อมๆไปกับประเทศในย่านเอเชีย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย โดยทาง JST ได้พิจารณาให้การสนับสนุนทั้งด้านงานวิจัยและด้านวงการอุตสาหกรรม

ด้านการศึกษาครอบคลุมระดับประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาโดยภายใต้การดูแลกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศเป็นจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์

JST สำนักงานสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่  Biopolis、Fusionpolis  มีแผนก่อสร้าง Mediapolis

ต่อมาได้มาเยือน RIKEN สำนักงานสิงคโปร์ เข้าพบผู้อำนวยการ คุณเคนอิจิโระ คาคิฮาระ

ซึ่งดูแลภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ผู้อำนวยการได้แลกเปลี่ยนความเห็นแนวโน้มพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมกับพูดคุยเรื่องการจัดประชุมสมาคมศิษย์เก่า JSPS บังกลาเทศซึ่งมีขึ้นวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2012 ที่ กรุงดัคกา และปรึกษาเรื่องที่ทางสมาคมศิษย์เก่าขอให้ทาง RIKEN จัดส่งนักวิจัยไป

อยู่ในช่วงสิ้นปี จึงต้องรอคำตอบที่แน่นอน

นับแต่นี้ต่อไปมีความร่วมมือกับทางสำนักงานสิงคโปร์จะพัฒนายิ่งขึ้นไป

JST RIKEN