ไปดูงาน และร่วมประชุมสมาคมศิษย์เก่าประเทศบังกลาเทศ

วันจันทร์ที่ 14-วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการไปดูงานที่บังกลาเทศ เป็นการไปดูงานต่อเนื่องจากเดือน ธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 จุดประสงค์การมาครั้งนี้เพื่อประชุมเตรียมการจัดงานประชุมสมาคมศิษย์เก่าบังกลาเทศครั้งที่ 3(BJSPSAA: Bangladesh JSPS Alumni Association) ที่จัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2012

แต่เดิมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า JSPS ในบังกลาเทศ ทางสำนักงานใหญ่ JSPS ที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของ คุณซาโตะมิ อาคิฮิโกะ หัวหน้าฝ่ายแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลและผู้อำนวยการได้มีการพูดคุยกันว่า หลังจากกันยายนปีนี้ ผู้อำนวยการเข้ามาช่วยในการประสานงาน และผู้อำนวยการมีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องประชุมศิษย์เก่าบังกลาเทศ BJSPSAA ที่จะจัดขึ้นทุกปี

ในช่วงเย็นของวันที่ 14 พฤศจิกายน ได้มีการจัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบังกลาเทศ BJSPSAA ได้รับเกียรติจากคุณฟุคุอิ อิคุโอะจากศูนย์แลกเปลี่ยนนักวิจัยนานาชาติ(JSPS Fellow Plaza)คุณโคะจิมะ มาซาโอะ ผู้ประสานงานในส่วนนี้ และเลขาท่านฑูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศ คุณโอมุระ ฮิโรชิ มาร่วมงานนี้ด้วย  คุณโอมูระได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าบังกลาเทศ BJSPSAA มาโดยตลอด และด้วยความร่วมมือจากทุกส่วนทำให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การประชุมมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดประชุมศิษย์เก่าบังกลาเทศ BJSPSAA ที่จะจัดขึ้นโดยทางสมาคมมีความประสงค์ที่จะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติจากทางฝ่ายญี่ปุ่น เช่น ผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลมาร่วมงานนี้ด้วย ซึ่งเป็นการยากและอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกำหนดการให้เหมาะสม และด้วยความร่วมมือของ เลขาท่านฑูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศ คุณโอมุระ ซึ่งได้ทำการเรียนเชิญ คุณทซึโทะมุ คิมุระ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น (MEXT) และเคยดำรงตำแหน่งประธาน National Institution for Academic Degrees and University Evaluation (NIAD-UE), Tokyo Institute of Technology มาร่วมงานนี้ด้วย และอีกประการคือ ในปี 2012 ยังเป็นปีที่ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่าง ญี่ปุ่น-บังกลาเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีต่อการเปิดประชุมในครั้งนี้

ต่อมาได้ไปที่ BRAC Center เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร BJSPSAA ในคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย Dr. Imamul Huq(Senior Vice President), Prof. M. Tofazzal Islam(General Secretary)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร อีก 7 ท่าน เนื้อหาการประชุมกล่าวถึง หัวข้อการประชุมสัมมนา วัน, สถานที่ ,แขกผู้มีเกียรติที่จะเชิญ ,ผู้เข้าร่วมงาน, งบประมาณในการจัดงาน

หมายกำหนดการประชุมที่จะจัดในครั้งต่อไปมีรายละเอียดดังนี้

・หัวข้อ:Science for Society

・วันที่:24-25 กุมภาพันธ์ (เสาร์-อาทิตย์)

・สถานที่จัดงาน:Bangladesh National Museum Auditorium

・แขกผู้มีเกียรติ :(จากญี่ปุ่น)คุณทซึโทะมุ คิมุระ ที่ปรึกษาอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการ ( MEXT)(บังกลาเทศ)รัฐมนตรี Sheikh Hasina(อยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)

・ผู้เข้าร่วมงาน:300 คน , ลงทะเบียนล่วงหน้า

・ผู้บรรยาย:จากญี่ปุ่น 2 คน , ทางสมาคมศิษย์เก่า BJSPSAA อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ, มีการอ้างถึง JSPSสำนักงาน กรุงเทพ

・คุณโคจิมะ รับผิดชอบประสานงานด้านบัญชีที่บังกลาเทศ

วันรุ่งขึ้นได้ไปที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ บังกลาเทศ เพื่อเข้าตรวจดูความพร้อมของสถานที่  และร้านอาหารสำหรับใช้เลี้ยงรับรอง ซึ่งมีความพร้อมทั้งสองแห่ง เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

ในการเปิดงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมา

1.    แถวหน้าด้านซ้าย ผู้อำนวยการ , Prof. M. Tofazzal Islam ผู้อำนวยการ , Dr. Imamul Huq รองผู้อำนวยการ , คุณฟุคุอิ , เลขาท่านฑูต คุณ โอมุระ

2.    สภาพเมืองหลวง กรุงดักกา ประเทศบังกลาเทศ

3.    ภายนอกพิพิธภัณฑ์

4.    สถานที่สำหรับการประชุม

5.    ร้านอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงต้อนรับ

6.    บรรยากาศการประชุม

レストランDSC01728 会場DSC01715 博物館DSC01710