การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 6

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 6

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 6(JAFT: JSPS Alumni Forum of Thailand) ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 โดยต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ได้มีการประชุม ขึ้นที่ อาคารบีบี ซึ่งเป็นสำนักงานกรุงเทพ ของ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)

ประธานสมาคม ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ และสมาชิกเข้าประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน (จากทั้งหมด 12 ท่าน) ผู้อำนวยการเริ่มกล่าวเปิดวาระการประชุมขอความเห็นชอบในเนื้อหาการประชุมครั้งที่ 5 ที่ผ่านมา

ดร.บุษบา ได้แจ้งให้ทราบว่าทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้อนุญาติให้ใช้ที่อยู่ของ สำนักงานฯ เป็นที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่า และ ดร.สมเกียรติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโลโก้ที่จะใช้กับสมาคมศิษย์เก่าอย่างเป็นทางการ

ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทุนสนับสนุนจากทาง JSPS ในภูมิภาคเอเชียได้ลดลง  ไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีนักศึกษาต่างประเทศและนักวิจัยจากทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   แต่ในปัจจุบันทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมา

การประชุมในครั้งต่อไป มีกำหนดการประชุมในเดือน มกราคม ปีหน้า

ผู้เข้าร่วมประชุม:

– Dr. Busaba Yongsmith, President, JAFT

– Dr. Boonchai Techaumnat, Secretariat, JAFT

– Dr. Malee Uabharadorn, Treasurer, JAFT

– Dr. Somkiat Supadech, Registrar, JAFT

– Dr. Sunee Mallikamarl, Committee, JAFT

– Dr. Songsri Kulpreecha, Committee, JAFT

– Dr. Wataru Takeuchi, Director, JSPS Bangkok Office

 

これDSC01177

จากซ้ายมือ ผู้อำนวยการ , ดร. มาลี , ดร.บุษบา , ดร. ส่งศรี , ดร. สุนีย์ , ดร. สมเกียรติ, ดร. บุญชัย