Center for Southeast Asia Studies Kyoto University (CSEAS)

วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 รศ. ดร. ชินซุเกะ โทมิตะ (Department of Global Agricultural Sciences) และ รศ. ดร. ทาโระ โซโนเบะ (Graduate School of Energy Sciences) จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ พร้อมเข้าพบผู้อำนวยการ

รศ. ดร. โทมิตะได้อยู่จนครบวาระ 3 เดือน และ รศ. ดร. โซโนะเบะ ได้เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อต้นเดือนธันวาคม โดยมีกำหนดอยู่เป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงพามาแนะนำตัวกับผู้อำนวยการ

รศ. ดร. โทมิตะ ได้แสดงความขอบคุณที่ทาง JSPS ได้ประสานงานเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกียวโต มาบรรยายใน งาน ประชุมสัมมนา  JSPS-NRCT ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม นี้

นอกจากนี้ รศ. ดร. โซโนะเบะได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ AUN ในเดือนมีนาคมและได้เข้าร่วมงานประชุม SEE Forum เดือนมิถุนายน ที่ประเทศมาเลเซียด้วยกัน ผู้อำนวยรู้สึกขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเช่นนี้ต่อไปในภายหน้า

ทางมหาวิทยาลัยเกียวโต มีความตั้งใจใช้สำนักงานเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดที่จะจัดประชุมหารือกัน

DSC01171

รศ. ดร. โทมิตะ , รศ. ดร. โซโนเบะ , ผู้อำนวยการ