การรวมตัวนักวิจัยรุ่นใหม่

วันพฤหัสบดีที่  7 เมษยน 2011 นางสาว สลิลทิพย์ กังวาลโชคชัย นักศึกษาไทยในระดับปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวได้เข้าเยี่ยมชม JSPS

จุดประสงค์การมาคือเพื่อประชุมหารือกับผู้อำนวยการ ถึงเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับการลักลอบตัดต้นไม้ซึ่งได้ร่วมทำการวิจัยกับกรมป่าไม้

ในฐานะผู้อำนวยการ คิดว่า คนญี่ปุ่นที่ทำวิจัยในประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อม ในตัวเอง ต่างจากคนไทย คิดว่าผลของการวิจัยอาจจะไม่เป็นที่พอใจ  การที่ได้ศึกษาหาความรู้ที่ญี่ปุ่นทำให้การวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แต่สำหรับคนไทยที่ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นยังต้องได้รับคำแนะนำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้งานออกมาดียิ่งๆขึ้น

กรุงเทพ ในวันนี้มีนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น

これDSC00505

นางสาวสลิลทิพย์ กังวาลโชคชัย และผู้อำนวยการ