ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4

 

วันที่ 30 มีนาคม 2011 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่า(JAFT: JSPS Alumni Forum of Thailand)ครั้งที่ 4 ณ ที ดับบลิว วาย อาคารเสริมมิตร

โดยมี ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานชมรม และสมาชิก 8 คนจากทั้งหมด 12 คน ร่วมการประชุมนี้  ผู้อำนวยการฯเป็นผู้เริ่มเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้อำนวยการฯ ได้พูดถึงเรื่องข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิที่ได้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 ที่ผ่านมาและได้แสดงความขอบคุณต่อน้ำใจชาวไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่น พร้อมกับยืนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

เนื้อหาในการประชุมว่าด้วยเรื่องรายงานประชุมของ การประชุมสามัญ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011 ที่ผ่าน

ได้มีการแจ้ง เรื่องที่อยู่ของชมรมโดยทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เสนอให้ใช้ที่อยู่ของ วช.  เลื่อนการเรียนเชิญท่านเลขาธิการ วช. สมาชิกกิตติมศักดิ์ การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารของชมรม

ได้มีการรับรองการประชุมครั้งที่ 3 ที่ผ่านมาในเรื่องการยืนยันรายชื่อของสมาชิกแรกเริ่มในวันก่อตั้งชมรม และผู้ที่ได้รับมอบเหรียญ จำนวน 10 คนในวันนั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ภายในวันนั้น

ก่อนหน้านี้จำนวนสมาชิกแรกเริ่ม มีจำนวน 74 คน  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2011 จำนวนสมาชิกปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 85 คน

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2011 ได้มีการจัดงานพูดคุยเกี่ยวกับ ทุน BRIDGE Fellowshipครั้งที่1 ซึ่งผู้ได้รับทุนคือ ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ได้มาแบ่งปันและเล่าประสบการณ์ในช่วงที่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ และเตรียมการสำหรับการประชุมในครั้งหน้า

คณะกรรมการบริหารที่ได้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

– ดร. บุษบา ยงสมิทธ์     ประธาน

– ดร. บุญชัย  เตชะอำนาจ          เลขาธิการ

– ดร. มาลี เอื้อภราดร               เหรัญญิก

– ดร. จิราภรณ์ เชาวลิต    ปฏิคม

– ดร. สมเกียรติ ศุภเดช   นายทะเบียน

– ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์          ประชาสัมพันธ์

– ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะกรรมการ

– ดร. เฉลิมเกียรติ สงคราม         คณะกรรมการ

– ดร. วาตารุ ทาเคอุชิ               ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ

จบการประชุม

これDSC00492