นิทรรศการภาพถ่ายนาโนเทคโนโลยี

 วันที่ 29 มีนาคม 2554 ทางจตุรัสวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายนี้ขึ้นที่ จามจุรีสแควร์ ในหัวข้อ : Discovery Science: The secret of Nano Technology รองผู้อำนวยการ JSPS  สำนักงานกรุงเทพ ได้รับเชิญไปงานนี้ด้วย

งานนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากทางสถานฑูตเยอรมัน ประจำเทศไทย ซึ่งภาพถ่ายในงานเป็นภาพในงานวิจัย ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ทางจตุรัสวิทยาศาสตร์ (NSM) มีจุดประสงค์ให้ความรู้ด้านงานวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ในครั้งนี้เป็นการจัดงานแสดงภาพถ่ายความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แสดงให้เห็นโครงสร้างต่างๆในระดับนาโนเพื่อนำไปสู่การวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป งานมีไปจนถึงเดือน พฤษภาคม 2554

การเปิดงานนี้ มี ตัวแทนสถานฑูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานพร้อมกล่าวแสดงความยินดี

with JSPS (1)

ตรงกลางเป็นตัวแทนจากสถานฑูตเยอรมันฝ่ายที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและข่าวสาร ด้านซ้ายมือ ดร.สุภาพ อัจฉริยศรพงศ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านขวามือ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คุณสาคร ชนะไพฑูรย์และรองผู้อำนวยการ JSPS