พิธีมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011 ได้มีการเปิดงาน JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award Ceremony ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

ในปีการศึกษา 2009  ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็นนักวิจัยในโครงการซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  ถือเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับมอบเหรียญรางวัล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมงานวิจัยไปพร้อมกัน

 นครั้งนี้ ได้เชิญ Mr. Tomoyuki Sakairi , First secretary , Japan Embassy in Thailand และ นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นเกียรติในงาน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาทิเช่น นางชูศรี  กี่ดำรงกูล ผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของชมรมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส แห่งประเทศไทย (JAFT)

งานนี้จัดขี้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ปี 2003 โดยใช้ชื่อว่า JSPS-NRCT Joint Meeting for RONPAKU Fellowsโดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนร่วมกันมาโดยตลอด  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ได้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเจอเอสพีเอส แห่งประเทศไทยขึ้นมา จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นJSPS-NRCT RONPAKU Medal Award Ceremony

สำหรับปีนี้มีรายชื่อผู้ได้รับมอบเหรียญรางวัลมีจำนวน ทั้งสิ้น 10 คน ผู้ที่สามารถเข้าร่วมงานมอบเหรียญรางวัลมีจำนวน 8 คน ศิษย์เก่าชมรมเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานประมาณ 30 คน  โดยมีคุณ อากิเอะ โฮชิโนะ: ตัวแทนฝ่ายงานแลกเปลี่ยนต่างประเทศเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าเจเอสพีเอส

ผู้เสนอผลงานตามรายชื่อดังนี้

เมื่อคลิกที่ชื่อและบทความคัดย่อ จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาสามารถดาวน์โหลดได้

1. Dr. Aroonlug LULITANOND

Associate Professor, Department of Clinical Microbiology, Khon Kaen University

Japanese Advisor: Prof. Keiichi HIRAMATSU, Juntendo University

Research Topic: The First Vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus(VISA) in Thailand

 

2. Dr. Chusit PRADABPET

Lecturer, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Institute Phranakhon Si Ayutthaya

Japanese Advisor: Prof. Yoshikazu MIYANAGA, Hokkaido University

Research Topic: A Study on PAPR Reduction in OFDM Wireless Systems

 

3. Dr. Archawin ROJANAWIWAT

Medical Doctor, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health

Japanese Advisor: Prof. Kouya ARIYOSHI, Nagasaki University

Research Topic: Substantially Exposed but HIV-Negative Individuals Are Accumulated in HIV-Serology-Discordant Couples Diagnosed in a Referral Hospital in Thailand.

 

4. Dr. Siriphan SAENG-AROON

Senior Medical Scientist, Biohazard and Immunology Laboratory, National Institute of Health

Japanese Advisor: Prof. Mari KANNAGI, Tokyo Medical and Dental University

Research Topic: Studies of Antiretroviral Drug Resistance Mutations in CRF01_AE infected Patients in Thailand

 

5. Dr. Vilasinee HIRUNPANICH

Lecturer, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University

Japanese Advisor: Prof. Hitoshi SATOU, Showa University

Research Topic: Pharmacokinetic Interactions of Docosahexaenoic Acid(DHA) with CYP3A Substrate in Conventional and Microemulsion Formulations

 

6. Dr. Chatchai MARNADEE,

Assistant Professor, Faculty of Engineering, Thammasat Universiy

Japanese Advisor: Prof. Tsuneo KAWAMURA, Kobe University

Research Topic: Study on unmanned agricultural small boat with fluidics

 

7. Dr. Kittisak SAWANYAWISUTH

Associate Professor, Department of Medicine, Khon Kaen University

Japanese Advisor: Prof. Ken TAKAHASHI, University of Occupational and Environmental Health, Japan

Research Topic: Clinical factors predictive of encephalitis caused by Angiostrongylus Cantonensis.

 

8. Dr. Sawai WANGHONGSA

Technical Forestry Officer Rank 8, Wildlife Research Division, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

Japanese Advisor: Prof. Yoshihiro HAYASHI, University of Tokyo

Research Topic: Ecology of Red Jungle Fowl (Gallus gallus) in Thailand

 

<Absent>

9. Dr. Jankana BURANA-OSOT

Associate Professor, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

Japanese Advisor: Prof. Toshihiko TOIDA, Chiba University

Research Topic: Regulatory approach for neutraceuticals and medicines containing carbohydrate from natural products

 

10. Dr. Suwannee LUPPANAPORNLARP

Assistant Professor, Faculty of Dentistry, Mahidol Univerisity

Japanese Advisor: Prof. Junichiro IIDA, Hokkaido University

Research Topic: IL-1Blevels, pain intensity, and tooth movement using two continuous orthodontic forces

 

099

ด้านหน้าจากซ้าย ดร.ไสว วังหงษ์สา , ดร. อาชวิน โรจนวิวัฒน์ , ดร.สิริพรรณ แสงอรุณ , ดร.วิลาสิณี หิรุณพานิช

ดร.ฉัตรชัย มานะดี , ดร.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ , ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร , ดร.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์

 

101

ด้านหลังจากซ้าย คุณโมโตะยูกิ ซาไกริ เลขานุการสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , คุณอากิเอะ โฮชิโนะ จากสำนักงานใหญ่เจเอสพีเอส โตเกียว , นางชูศรี กี่ดำรงกูล ผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศ ,

นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส แห่งประเทศไทย , ผู้อำนวยการ