พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแพทย์และทันแพทย์แห่งโตเกียว

รองผู้อำนวยการได้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเข้าร่วมในงานพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแพทย์และทันแพทย์แห่งโตเกียว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โดยมีผู้เข้าร่วมในงาน อาทิเช่น ดร. ทาคาชิ โอยามะ  (President of Tokyo Medical and Dental University),  ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาฯ , รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ , พณฯ นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , นายโทราจิโร โอฮาชิ นายกสมาคมญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ทางมหาวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งโตเกียวแพทย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ความร่วมมือแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแหล่งข่าวสารด้านทันตแพทย์ให้แก่นักศึกษาวิจัยชาวญี่ปุ่น เป็นสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานในสังกัดของทั้งสองฝ่าย และใช้เป็นห้องประชุมของทังสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสำนักงานในระหว่างการพำนักระยะสั้นในไทยของนักวิจัยญี่ปุ่น

nokia 303

ลำดับที่ 2 จากซ้ายมือ ดร. ทาคาชิ โอยามะ President of Tokyo Medical and Dental University , รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ , พณฯ นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , นายโทราจิโร โอฮาชิ นายกสมาคมญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาฯ