เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ Asian Core Program

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2010มหาวิทยาลัยยามากุชิและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมจัดประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ(A-core Program)

งานได้จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยงานได้เข้าร่วมงานกิจกกรมในงานนี้ด้วย

img-112180111-DocuCentre-III C2201(405043)-3887-110112180115