ศาสตราจารย์ยามาโมะโตะพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยนาโงยะมาเยือน เจเอสพีเอส สำนักงานกรุงเทพ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์ยามาโมะโตะพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยนาโงยะได้มาเยือนเจเอสพีเอส สำนักงานกรุงเทพ

ทางมหาวิทยาลัยนาโงยะได้เห็นถึงศักยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น ในกรุงเทพซึ่งศูนย์กลางพื้นที่สำนักงานหลายแห่ง มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะตั้งสำนักงานขี้นมา

ทางสำนักงานกรุงเทพ ได้อธิบายถึงการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านสำหรับการจัดตั้งสำนักงานในกรุงเทพ อาทิเช่น ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบัน  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการในการตั้งสำนักงานซึ่งเป็นส่วนยุ่งยากในการจัดตั้งสำนักงาน

นอกจากนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยนาโงยะ ได้อธิบายถึงแนวทางในการให้การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับสถาบันการวิจัยของต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความรู้ของทั้งสองฝ่าย

รองผู้อำนวยการ  ศาสตราจารย์ยามาโมะโตะ   คุณนางาเอะฝ่ายส่งสริมนักศึกษาต่างชาติ  คุณอีนักศึกษาฝ่ายดูแลความเป็นอยู่ชาวต่างชาติ

รองผู้อำนวยการ ศาสตราจารย์ยามาโมะโตะ คุณนางาเอะฝ่ายส่งสริมนักศึกษาต่างชาติ คุณอีนักศึกษาฝ่ายดูแลความเป็นอยู่ชาวต่างชาติ