การแนะนำโปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เมื่อวันที่17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดการแนะนำประชาสัมพันธ์ โปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนขึ้น นับเป็นครั้งที่สองของการจัดประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากที่มีการจัดขึ้นที่วิทยาเขตกำแพงแสนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

DSC_0037_R

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในด้านป่าไม้และการเกษตรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 48 ของการจัดลำดับในระดับนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยคิวเอส (QS university) มีหลายโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีการดำเนินการร่วมกับโปรแกรม JSPS Core-to-Core ของมหาวิทยาลัยยามากุจิ (Yamaguchi University) ในหัวข้อ “การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยระหว่างประเทศในด้านชีวภาพใหม่ด้านจุลินทรีย์จากพื้นที่เขตร้อน” (ศูนย์กลางการวิจัยระดับโลกของทรัพยากรจุลินทรีย์ในเขตร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ตามด้วยการนำเสนอหลักสูตรนานาชาติของ JSPS โดย JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ มีดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดาผู้ซึ่งได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกียวโตภายใต้โปรแกรม JSPS RONPAKU (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT) เป็นผู้นำเสนอเคล็ดลับสำหรับการสมัครทุนของ JSPS นอกจากนี้ ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ยังกล่าวถึงประสบการณ์การวิจัยในฐานะที่ได้รับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกจาก JSPS ในมหาวิทยาลัยเกียวโตด้วย ดร. ชินวัฒน์เน้นความสำคัญของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างไทยซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการวิจัยในประเทศและญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีทักษะการวิจัยระดับสูง

DSC_0031_R

DSC_0062_R