สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) จัดงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 (สำหรับปีงบประมาณ 2021)

สมาคมศิษย์เก่า JSPS มาเลเซีย (JAAM) จัดงานประชุมสามัญประจำปี (Annual General Meeting, AGM) สำหรับปีงบประมาณ 2021 ในวันที่ 7 สิงหาคม โดยนับเป็นงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ตั้งแต่ที่สมาคมนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา

คุณ Yukiyoshi SAITO เลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศมาเลเซียเข้าร่วมงานนี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สาขากรุงเทพฯ (JSPS Bangkok Office) ยังได้ส่งข้อความร่วมแสดงความยินดีและวีดีโอแนะนำโปรแกรมทุนวิจัย JSPS ให้แก่ JAAM ด้วยเช่นกัน

ระหว่างการประชุม JAAM ได้พูดถึงประเด็นต่างๆดังนี้
– รายงานประจำปีของ JAAM ในปี 2020
– การเลือกตั้งสมาชิกสภา JAAM ปีวาระ 2019-2020 ใหม่ ในปีวาระ 2021-2023

ในงานจัดประชุมสามัญประจำปีรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ สมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายกันอย่างจริงจัง