【ประกาศ】สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ในธีม “Integrated Actions of Peatland and Mangrove Restoration and Sustainable Development through Bio-village Concept”

สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ในธีม “Integrated Actions of Peatland and Mangrove Restoration and Sustainable Development through Bio-village Concept” ร่วมกับ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)

(เวลา และ วันที่)
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 8:30-12:30 น. (ตามเวลาประเทศอินโดนีเซีย)

(ธีมในการสัมมนา)
Integrated Actions of Peatland and Mangrove Restoration and Sustainable Development through Bio-village Concept

(กำหนดการสัมมนา)
https://jsps-th.org/jsps_en/wp-content/uploads/2021/07/AGENDA-OF-KICK-OFF-SEMINAR.pdf

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังสัมมนาที่นี่;
http://tinyurl.com/JAAISEMINAR2021
ปิดรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564