สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดเวทีการวิจัยแห่งชาติมอบรางวัลให้กับผู้รับทุนของ JSPS และงานประชุม General Assembly

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) ร่วมมือกับภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DOST) และ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ จัดเวทีการวิจัยแห่งชาติ และมอบรางวัลให้กับผู้รับทุนของ JSPS
หัวข้อของงาน คือ “Kabalikat ng DOST sa Pagsulong ng Agham at Teknolohiya Tungo sa Maayos na Kalusugan, Kabuhayan at Kinabukasan.”
งานพิธีมอบรางวัลเริ่มด้วยการกล่าวคำปราศรัยต้อนรับโดยดร. Renato G. Reyes ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย Central Luzon State

Dr. Renato G. Reyes

หลังจากดร. Renato G. Reyes กล่าวเปิดต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ 3 ท่านกล่าวสุนทรพจน์ ดังนี้
-พิธีเปิดโดย ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

Dr. Yoshio Otani

ข้อความสร้างแรงบันดาลใจ : นางสาว Junko Sato ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JICC)

Ms. Junko Sato

-ผู้กล่าวคำปราศรัย: ดร. Fortunato Dela Peña เลขานุการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DOST)

Dr. Fortunato Dela Peña

[พิธีมอบรางวัลให้กับผู้รับทุนของ JSPS ปี 2020]
ดร. Leah Buendia ประธานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ DOST มอบรางวัลให้กับนักวิจัย 3 คน นักวิจัยทุกท่านแสดงความขอบคุณที่ได้รับรางวัล

Dr. Leah Buendia

1.การแพทย์
ดร. Jaime C. Montoya, MD, MSc, PhD, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (University of Philippines College of Medicine)

Dr. Jaime C. Montoya

2.เคมี / วิทยาศาสตร์เคมี
ดร. Lucille V. Abad ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยนิวเคลียร์ฟิลิปปินส์ (Philippine Nuclear Research Institute)

Dr. Lucille V. Abad

3.การเกษตร
ดร. Roel R. Suralta, Career ScientistⅡ, PhilRice

Dr. Roel R. Suralta

[เวทีวิจัยแห่งชาติ]
เวทีการวิจัยแห่งชาติเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิทยากรโดยผู้ดำเนินรายการดร. Eden Piadozo PRO มหาวิทยาลัย Los Baños แห่งฟิลิปปินส์

Dr. Eden Piadozo PRO

ณ เวทีแห่งนี้ นักวิจัย 3 คนที่ได้รับรางวัล JSPS Fellow ดีเด่นของฟิลิปปินส์นำเสนอผลงาน
งานวิจัยที่นำเสนอมีดังนี้
การนำเสนอลำดับแรก
“Molecular Epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in different Settings and Selected High Risk Populations in the Philippines”
ดร. Jaime C. Montoya, MD, MSc, PhD, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (University of Philippines College of Medicine)

การนำเสนอลำดับที่สอง
“Harnessing the Benefits of Ionizing Radiation”
ดร. Lucille V. Abad ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยนิวเคลียร์ฟิลิปปินส์ (Philippine Nuclear Research Institute)

การนำเสนอลำดับที่สาม
“Rooting for Rice to Adapt to Climate Change”
ดร. Roel R. Suralta, Career Scientist Ⅱ, PhilRice

หลังจากการนำเสนอ มีคำถามมากมายเกิดขึ้น นักวิจัยทุกคนตอบคำถามแต่ละข้อด้วยความสุภาพ
[การนำเสนอโปรแกรม JSPS International]
หลังจากจบเวทีการวิจัยแห่งชาติ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้แนะนำโปรแกรมนานาชาติของ JSPS

ลำดับสุดท้าย ดร. Danilda Hufana-Duran รองประธานของ JAAP กล่าวปิดท้าย

Dr. Danilda Hufana-Duran

เวทีการวิจัยจบลงด้วยความสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน
[งาน General Assembly]
หลังจากเวทีการวิจัย งาน JAAP General Assembly จัดขึ้นโดยการสัมมนาทางเว็บ มีสมาชิกศิษย์เก่า 23 คนเข้าร่วม
ดร. Danilda H. Duran ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคนใหม่ของ JAAP ในวาระต่อไป