สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดบรรยายทางเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2020 สมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI) จัดการบรรยายทางเว็บไซต์โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์อินโดนีเซีย [Indonesia Institute of Sciences / Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)] และ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Alternatives and Prospectives of New and Renewable Energies”

การบรรยายเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวสั้น ๆ ของ Dr. Haznan Abimanyu ผู้จัดการบรรยายครั้งนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย Electrical Power และ Mechatronics ของ LIPI ตามด้วยการกล่าวเปิดงานโดย Dr. Wahyu Dwianto ประธานสมาคมศิษย์เก่า JSPS อินโดนีเซีย (JAAI)

การบรรยายครั้งนี้ นักวิจัยชาวญี่ปุ่น 1 คนและนักวิจัยชาวอินโดนีเซีย 2 คนได้นำเสนอหัวข้อ “Alternatives and Prospectives of New and Renewable Energies” จากมุมมองของตน

ผู้บรรยายและหัวข้อ มีดังนี้
การบรรยาย 1
ผู้บรรยาย :Prof. Manabu Ihara, Department of Chemical Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology
หัวข้อ:Development of Distributed Smart Energy System with hydrogen energy
-Tokyo Tech Energy strategy collaborating with industry –

การบรรยาย 2
ผู้บรรยาย :Prof. Dwi Susilaningsih, Research Center for Biotechnology, LIPI
หัวข้อ:A Research Development of Tropical Microalgae as Source of 4 Generation Biofuel

การบรรยาย 3
ผู้บรรยาย :Assoc. Prof. Suntoyo, Department of Ocean Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology
หัวข้อ:The Potential of Ocean Renewable Energy in Indonesia

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 90 คนและมีคำถามมากมายหลังจากการนำเสนอ
มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 169 คน แต่เนื่องจากการประชุมผ่าน Zoom จำกัดผู้เข้าประชุมแค่ 100 คน
ผู้ที่เหลือจึงติดตามผ่าน Youtube แทน จนถึงขณะนี้ Youtube มีผู้เข้าชมแล้ว 177 คน

สุดท้าย Dr. Haznan Abimanyu กล่าวสรุป Prof. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ กล่าวปิดท้ายขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาครั้งนี้

การบรรยายทางเว็บไซต์จบลงอย่างประสบความสำเร็จ เราเชื่อว่า งานสัมมนานี้จะมอบโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ “พลังงานใหม่และพลังงานทดแทน”