เปิดรับสมัคร: ทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ

ทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ที่มีความประสงค์ ที่อยากจะมีโอกาสไปทำวิจัย หลังปริญญาเอกกับประเทศอื่น ๆ ที่จะดำเนินการภายใต้การแนะนำของนักวิจัยญี่ปุ่น
ความร่วมมือวิจัยกับกลุ่มวิจัยชั้นนำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ของญี่ปุ่น โปรแกรมนี้สามารถช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยที่สนใจ ในการไปทำวิจัยดังกล่าว เพื่อความก้าวหน้าของการวิจัยของนักวิจัยท่านนั้น
ในขณะเดียวกัน ก็เอื้อประโยชน์ต่อความคืบหน้าของการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นและประเทศของของนักวิจัยด้วยเช่นกัน สำหรับโปรแกรมนี้การสมัครนั้น จะถูกส่งโดยนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นผู้รับรอง นักวิจัยในต่างประเทศ

ปี 2015 ระยะเวลาการสมัคร

ครั้งที่ 1 รับสมัคร: 1 กันยายน 2014 – 5 กันยายน 2014

ครั้งที่ 2 รับสมัคร: 28 เมษายน 2015 – 8 พฤษภาคม 2015

(JSPS ยอมรับการสมัครผ่านทางนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น)

หมายเหตุ:วันที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นวันที่กำหนดส่งใบสมัครจากทางนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นผู้รับรอง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆที่นักวิจัยญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองและให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมส่ง

(ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครควรปรึกษานักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรองในเรื่องของการส่งให้ทันเวลา)

ขั้นตอนการสมัคร สำหรับ ทุน JSPS หลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยต่างประเทศทางด้านการการสนับสนุนเงินทุน ในปี 2015 ได้รับการโพสต์บนเว็บไซต์ของ JSPS

ขั้นตอนและแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้

http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/apply15.html