ผ.ศ.อุชิดะ จากมหาวิทยาลัยโออิตะ มาเยือน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2012   ผ.ศ.โทโมฮิสะ อุชิดะ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโออิตะ มาเยือน  ครั้งนี้เป็นการมาเยือนครั้งที่ 2 ของปีนี้   รวมที่ผ่านมาเป็นการมาเยือนครั้งที่ 5 คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการ JSPS Bangkok Officeให้การต้อนรับ

กลุ่มคณะแพทยศาสตร์ของผ.ศ. อุชิดะ จากมหาวิทยาลัยโออิตะ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านระบาดวิทยาโมเลกุล (ตัวแทนโครงการ ดร. ยามะโอกะ)  ซึ่งเหมือนโครงการของ JSPS ที่ได้ให้ทุนเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งนักวิจัยรุ่นใหม่มาทำวิจัยด้านนี้ เพื่อสำรวจข้อมูลเรื่องการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

ผ.ศ. อุชิดะ ได้ร่วมทำกิจกรรมในต่างประเทศจากโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ได้รวบรวมบทความที่ได้ทำร่วมกับนักวิจัยไทย มีการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีโครงการร่วมกับประเทศพม่าและภูฐาน นอกเหนือจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในการประชุมสัมมนาทางการแพทย์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งทาง JSPS ได้เข้าร่วมงานด้วย

โครงการนำนักวิจัยรุ่นใหม่ไปต่างประเทศได้สิ้นสุดในปีนี้ แต่ยังมีโครงการที่ไปต่างประเทศนอกเหนือจากไปญี่ปุ่นซึ่งยังไม่ทราบผลสรุป นอกเหนือจากนี้แล้ว ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับบุคคลในประเทศรอบๆเอเชีย รวมถึงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นที่ได้จากโครงการเป็นพื้นฐานการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินไปเรื่อยๆ หลังจบโครงการมีแหล่งทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยช่วยเหลือให้โครงการนี้มีอยู่ต่อไป

ผ.ศ. อุชิดะ มีวาระอยู่ในไทยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า JSPS ให้การสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์เช่นนี้ต่อไป

uchida