งานสัมมนา บรรยายโดย ผศ.ดร. อุชิดะ จากมหาวิทยาลัยโออิตะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012  ที่ Grande Center Point Terminal21ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอโศก  โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้เปิดประชุมสัมมนาขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง「ความรุนแรงของ  Helicobacter pyloriต่อคนญี่ปุ่น ภัยเงียบของ Helicobacter pyloriต่อคนไทย  สาเหตุที่ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในไทยมีจำนวนไม่มาก」ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้

ได้เชิญ ผศ.ดร. อุชิดะ จากมหาวิทยาลัยโออิตะ มาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  ในวันงานสถานที่จัดงานมีคนญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยมาร่วมงานกว่า 100 คน  ผศ.ดร. อุชิดะ มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร  จึงบรรยายผลงานวิจัยและการรักษาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และยกตัวอย่างประสบการณ์ที่เคยทำการสำรวจในประเทศเอเชีย จากโครงการของ JSPS

ในตอนต้นของการบรรยายได้กล่าวถึง JSPS และบรรยายถึงสัดส่วนของแบคทีเรียที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ พร้อมเหตุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็ง อัตราเกิดโรคของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย

บรรยากาศระหว่างการบรรยาย

บรรยากาศระหว่างการบรรยาย