การประชุมเชิงปฏิบัติการของชมรมศิษย์เก่า

การประชุมเชิงปฏิบัติการของชมรมศิษย์เก่า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2011 ทางชมรมศิษย์เก่า JSPS ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน ในหัวข้อ Workshop on Biochar: a Carbon Negative Technology Approach to Urban Community Development

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ พูดถึงการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้  การประชุมครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนจากชุมชนเมืองในเขตต่างๆของกรุงเทพ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในช่วงเช้า มีการทำการทดลองถ่านมวลชีวภาพในช่วงบ่าย รวมทั้งสิ้น 160 คน

นอกจากนี้ยังเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน มาบรรยายในการประชุมครั้งนี้ด้วย

Professor Dr. Akira SHIBATA , Ritsumeikan University Kinugasa Research Organization

Professor Dr. Hidehiko KANEGAE , Graduate School of Policy Science , Ritsumeikan University

นอกจากนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญของไทยได้เข้าร่วมบรรยายด้วยเป็นจำนวน 2 ท่าน

รศ. ดร. อรสา สุกสว่าง  คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้มีการมอบของที่ระลึกได้แก่ ชุดทดลองถ่านมวลชีวภาพให้แก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมทำการทดลองในช่วงบ่ายซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม จากภาพโดยรวมในการประชุมครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

DSC00083

ผู้ร่วมบรรยาย ด้านซ้าย ดร.ชิบาตะ ดร.คาเนะไก ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.บุษบา ประธานชมรมศิษย์เก่า ผู้อำนวยการ

DSC00115

  ดร. อรสา สุกสว่าง และ ผู้อำนวยการ

DSC00116

ดร. ทรงกลด จารุสมบัติ และผู้อำนวยการ

DSC00097

ผู้เข้าร่วมการประชุมในห้องประชุม