จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย

■  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย 

วันที่ 21  ธันวาคม 2010  สมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย  (JAFT)ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารขึ้นมา ซึ่งต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน ถือเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องเปิดรับสมัคร(BRIDGE Fellowship Program)ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับสมาชิกฯ นอกจากนี้จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ซึ่งมีประมาณ 250 คน (เป็นที่กังวลใจเรื่องจำนวนสมาชิก)เมื่อเปรียบเทียบกับประวัติของ JSPS ที่มีในไทย 30 ปี ถือได้ว่ามีจำนวนสมาชิกค่อนข้างน้อยซึ่งเป็นที่สงสัยของคณะกรรมการบริหาร ทางผู้อำนวยการได้อธิบายว่า เกิดจากงบที่สนับสนุนแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปตามลักษณะ  ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโปรแกรมมีจำนวนมากจึงยากต่อการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง

สำหรับ(BRIDGE Fellowship Program)ในครั้งที่ 1 นี้ ได้ทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมอย่างเป็นเอกฉันท์แล้ว คือท่านประธานสมาคมศิษย์เก่าฯ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ และได้แจ้งผลไปยังสำนักงานใหญ่ JSPS ทราบ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยโอซาก้า ( ศาสตราจารย์นิฮิระได้ทำการตอบรับเป็นที่เรียบร้อย) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2011 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2011