เปิดการประชุมสัมมนา ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011  JSPS  สำนักงานกรุงเทพ ได้เปิดประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2011  JSPS ได้เข้าพบ     ร.ศ.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอย่างเป็นทางการ ผู้อำนวยการได้อธิบายถึงหน้าที่ขององค์กร และกิจกรรมและทุนต่างๆ นอกจากนี้ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ของ JSPS  ได้แก่ ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นวิทยากรในครัเงนี้ด้วย

ผู้มาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย อาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งสิ้น 40 คน  เนื่องด้วย ร.ศ.ทวีป ติดธุระด่วนไม่สามารถมาร่วมงานได้จึงมอบหมายให้  ร.ศ. วิโรจน์ บุญญภิญโญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาและกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาแทน

ครั้งนี้  ผู้อำนวยการติดพายุฝนที่ญี่ปุ่นจึงไม่สามารถกลับมาทันหมายกำหนดการได้ งานในวันนี้จึงมอบหมายให้รองผู้อำนวยการทำหน้าที่แทน  โดยได้แนะนำถึง JSPS และอธิบายถึงทุนประเภทต่างๆสำหรับปริญญาเอก หลังปริญญาเอก ขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด  ในบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆ ถือว่าได้จำนวนสมาชิกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจำนวนน้อย  อยากจะให้นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสมัครขอทุนให้มากขึ้นกว่าเดิม

ได้เรียนเชิญ ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ ซึ่งได้รับทุนการวิจัยหลังปริญญาเอก มาเล่าถึงประสบการณ์ในระหว่างทำการวิจัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นและขั้นตอนการขอทุน  พร้อมมีการให้ซัก-ถาม

ตารางรายการการประชุมสัมมนา สามารถคลิกเข้าไปเพื่อดาวโหลดได้โดยคลิกที่ชื่อของวิทยากร

JSPS  ยังได้รับเกียรติให้จัดงานประชุมสัมมนาในลักษณะนี้ อีกครั้งช่วงเช้าของวันที่ 29 กรกฎาคม 2011 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และในช่วงบ่ายของการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

これDSC00785

ด้านซ้าย ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ , รองผู้อำนวยการ , ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ , ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

これDSC00786


ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา