สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดบรรยายครั้งที่ 8 ใน WEBINAR SERIES 2021 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) รวมถึง องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science) และ Central Luzon State University ได้ร่วมมือกันจัดบรรยายครั้งที่ 8 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND”

ในการบรรยายครั้งนี้ ดร. Edgar A. Orden อธิการบดีของ Central Luzon State University ได้เริ่มกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงาน และ ดร. Danilda Haufana-Duran ประธาน JAAP ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกโปรแกรม JSPS RONPAKU และ BRIDGE Fellow และดำรงตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใต้หน่วยงาน Philippine Carabao Center ทำหน้าที่กล่าวเปิดการบรรยายในครั้งนี้

ดร. Edgar A. Orden

ดร. Danilda Haufana-Duran

หลังจากการกล่าวทักทาย ดร. Leah J. Buendia ผู้ช่วยเลขานุการความร่วมมือระหว่างประเทศของ Department of Science and Technology (DOST) และ ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ทำการกล่าวข้อความสร้างแรงบันดาลใจตามลำดับ

ดร. Leah J. Buendia

ดร. Yoshio Otani

หลังจากนั้น ดร. Eiji Nawata, Specially Appointed Professor, International Strategy Office, Kyoto University / Director, Kyoto University ASEAN Center ได้นำเสนอในหัวข้อ “Present status and future prospect of world crop production and contribution of tropical”

ดร. Eiji Nawata

การนำเสนอของ ดร. Eiji Nawata

ในการบรรยาย ดร. Nawata ได้แสดงถึงสถาณการณ์ปัจจุบันในการผลิตอาหารของโลก (world food production) ทั้งเขายังกล่าวอีกว่าปัจจุบันการเกษตรได้ถูกพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนเมือง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เกิดเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า เกษตรกรรมระบบย่อย จากนั้น ดร. Nawata ยังได้แนะนำโครงการวิจัยของเขาที่ชื่อว่า “MapNet” ซึ่งสนใจที่จะคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรและธัญพืชในระดับภูมิภาค (เมือง/จังหวัด/พื้นที่/ประเทศ) เนื่องจากโดยปกติแล้วการคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรในระดับโลกหรือทวีปนั้นง่ายกว่าการคาดการณ์ในระดับภูมิภาคมากนัก โครงการ “MapNet” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ ปริมาณน้ำ ความเสียหายจากน้ำท่วมหรือศัตรูพืช เป็นต้น

หลังจากการนำเสนอ ผู้เข้าร่วมได้ถามคำถามทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านการเกษตร สำหรับคำถามเหล่านี้ ดร. Nawata ได้ตอบคำถามอย่างสุภาพ

ในท้ายที่สุดแล้ว ดร. Maria Rowena Eguia รองประธาน JAAP ได้กล่าวปิดงานการจัดบรรยายในครั้งนี้

ดร. Maria Rowena Eguia

การบรรยายนี้ได้ถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Zoom และหน้าเพจ Facebook ของ JAAP ซึ่งการบรรยายจบลงด้วยดีโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก