สมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP) จัดบรรยายครั้งที่ 5 ใน WEBINAR SERIES 2021 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีการจัดบรรยายครั้งที่ 5 ใน WEBINAR SERIES 2021 ในธีม “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่า JAAP ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

บรรยากาศในการบรรยายของ ดร. Locsin

การบรรยายเริ่มต้นด้วยคำกล่าวต้อนรับโดย ดร. Danilda Haufana-Duran ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมศิษย์เก่า JAAP และเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใต้หน่วยงาน Philippine Carabao Center นอกจากนี้ ดร. Danilda Haufana-Duran ยังเคยได้เข้าร่วมโปรแกรมระหว่างประเทศของ JSPS อันได้แก่ โปรแกรม RONPAKU และโปรแกรม BRIDGE Fellow อีกด้วย หลังจากการกล่าวเปิดงานของ ดร. Danilda Haufana-Duran ดร. Leah J. Buendia ผู้ช่วยเลขานุการความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ และ ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการสำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ ได้มอบคำกล่าวทักทายแก่ผู้เข้าร่วมงานตามลำดับ

หลังจากนั้น ดร. Rozzano C. Locsin ศาสตราจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น และศาสตราจารย์กิตติคุณมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มบรรยายในหัวข้อ “LIVING IN THE NEW NORMAL AND BEYOND” ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ดร. Locsin ได้แนะนำแนวคิดในการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์มาช่วยอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาล เพื่อช่วยในการรับมือและการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อจัดการกับสถาณการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

หลังจากจบการบรรยายผู้เข้าร่วมได้มีคำถามมากมาย อาทิเช่น ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในประเทศฟิลิปปินส์สำหรับประโยชน์ทั้งในด้านทางการแพทย์และด้านอื่นๆ รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ ดร. Locsin ได้ตอบคำถามแต่ละข้อได้อย่างน่าสนใจและตรงประเด็น

ดร. Rozzano C. Locsin

ไฟล์นำเสนอของ ดร. Locsin

โดยในท้ายที่สุดแล้ว ดร. Rowena Eguia รองประธานสมาคมศิษย์เก่า JAAP ได้กล่าวปิดท้ายขอบคุณผู้เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งการบรรยายนี้จบลงด้วยความเรียบร้อยโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 340 คน